ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Lập Hội đồng thẩm định dự án xây dựng một số đoạn cao tốc tuyến Bắc - Nam phía Đông 

Diên Thành
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (NCTKT) điều chỉnh Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.
Cao tốc Bắc - Nam phía Đông là một trong những dự án trọng điểm cần triển khai. (Ảnh minh họa: Báo Đấu thầu)

>> Gỡ khó khăn GPMB dự án cao tốc Bắc - Nam

Quyết định  hành lập Hội đồng thẩm định NCTKT Dự án xây dựng một số đoạn cao tốc có hiệu lực kể từ ngày 6/5/2020, theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Chủ tịch Hội đồng và Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các bộ, ngành: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

>>32 nhà đầu tư trong nước nộp hồ sơ thầu dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng, cơ quan thường trực Hội đồng và Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành được thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia, Nghị định số 02/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Bên cạnh đó, Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan đến quá trình thẩm định Dự án, chi trả chi phí thẩm định theo yêu cầu của Hội đồng.

>>Dự kiến sẽ thông xe cao tốc Bắc – Nam phía Đông vào năm 2021

 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh