Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
VOV Giao thông Mê Kong

Ngày phát sóng:

Lịch phát sóng nghe lại Mê Kong
Giờ phát sóng Thứ năm
06h00-07h00 Bình minh châu thổ - Chào ngày mới - Bản tin thế giới - Quà tặng âm nhạc
07h00-08h00 Bình minh châu thổ - Thị trường -Điểm tâm - Chuyện đồng bằng - Sáng ngã 3 ngã 7
08h00-09h00 Bình minh châu thổ - Tin phương Nam - Quà tặng âm nhạc - Mùa nàm thức nấy
10h30-12h00 Đứng bóng mặt trời
14h00-16h30 Quà tặng âm nhạc 2
16h30-18h00 Đường về hoàng hôn - Kết quả xổ số - Ngã 3 ngã 7 - Tin phương Nam - Quê nhà yêu dấu
18h00-19h00 Đường về hoàng hôn - Bản tin miền Tây - Điểm hẹn văn hóa - Ca nhạc chiều quê hương - Giao thông toàn cảnh
-
-
-
-
-
-
-