Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
VOV Giao thông Hồ Chí Minh

Ngày phát sóng:

Lịch phát sóng nghe lại Hồ Chí Minh
Giờ phát sóng Thứ năm
04h00-05h00 Nhạc quốc tế
05h00-06h30 Nhạc Việt Nam
06h30-08h00 Giờ cao điếm sáng 1 (6h30 – 9h00)
08h00-09h00
09h00-10h30 Đời sống thị thành
10h30-11h00 Giờ cao điếm trưa 1 (10h30 – 12h00)
11h00-12h00
12h00-12h30 Ca nhạc log khô chuyên đề
12h30-14h30 Ca nhạc: Đường tình ca -Trên mọi nẻo đường
14h30-16h15 FM91 Chiều
16h00-17h00
16h30-19h00 Giờ Cao điểm chiều 1(16h30 – 19h00)
17h00-18h00
18h00-19h00