Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
VOV Giao thông Hồ Chí Minh

Ngày phát sóng:

Lịch phát sóng nghe lại Hồ Chí Minh
Giờ phát sóng Chủ nhật
- Nhạc quốc tế
- Nhạc Việt Nam
- Ca nhạc log khô
- GIỜ CAO ĐIỂM Sáng 2(8H00 – 9H00)
- Đời sống thị thành
- Ca nhạc log khô trưa
- GIỜ CAO ĐIỂM trưa 2 (11h-12h)
- Ca nhạc log khô chuyên đề
- Ca nhạc: Đường tình ca -Trên mọi nẻo đường
- Quà tặng âm nhạc 2 (live)
- 1H đường dây nóng (Nhập sóng HN) - Live (16h-17h)
-
- GIỜ CAO ĐIỂM chiều 2 (17h00 – 18h00)
- Ca nhạc log khô tối (18h-19h)