ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: giao thừa muộn

'Giao thừa muộn' của người dân Hải Dương

0 giờ ngày 3/3 được người dân Hải Dương ví như "giao thừa thứ hai", "giao thừa muộn" khi việc cách ly xã hội toàn tỉnh kết thúc, TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng được gỡ phong tỏa.

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh