ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: vườn đá

Aspirin buổi chiều: Vườn đá độc đáo tại đền Ryoanji, Nhật Bản

Khu vườn đá này nổi tiếng đến nỗi nó còn vượt trội hơn so với mọi khu vực khác của ngôi đền.

Đi lại

Thế giới

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật