ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: tháng cô hồn

Tháng cô hồn, dương gian đừng hun khói lẫn nhau

Đừng để những cách hiểu sai hoặc tâm lý thực dụng làm cho các sinh hoạt tinh thần, các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo mất đi ý nghĩa tốt đẹp vốn của nó. Và mỗi khi đến tháng cô hồn, dương gian đừng hun khói lẫn nhau!

Đi lại

Thế giới

Kinh doanh

Giải trí

Diễn đàn