ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: chướng ngại

Radar cảnh báo chướng ngại đường ngang đầu tiên ở Việt Nam

Ngành đường sắt hiện đang thí điểm Hệ thống Radar lần đầu tiên xuất hiện ở Việt Nam, có khả năng cảnh báo chướng ngại và ngăn chặn tai nạn ở các đường ngang.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn