ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Thay chủ đầu tư cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ 

Theo TTXVN
Bộ GTVT vừa ban hành quyết định về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 theo hình thức hợp tác công tư (PPP) dạng hợp đồng BOT (xây dựng- kinh doanh – chuyển giao).
Các nhà thầu đang thi công gia tải, xử lý nền đất tại gói thầu XL-19 dự án cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận đầu tháng 3/2020. (Ảnh: TTXVN)
Các nhà thầu đang thi công gia tải, xử lý nền đất tại gói thầu XL-19 dự án cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận đầu tháng 3/2020. (Ảnh: TTXVN)

Quyết định do Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể ký nêu rõ: "Giao nhiệm vụ Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long làm chủ đầu tư xây dựng công trình cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, giai đoạn 1 thay thế cho Ban Quản lý dự án Thăng Long.

Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Ban Quản lý dự án Thăng Long khẩn trương thực hiện việc giao, nhận hồ sơ và các tài liệu liên quan cho Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long theo quy định; Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long tiếp tục triển khai các bước tiếp theo theo quy định và chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về thủ tục đầu tư".

Theo Bộ GTVT, dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có chiều dài 23km được  phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 theo hình thức PPP tại Quyết định 2519/QĐ-BGTVTngayf 28/8/2018 của Bộ Giao thông Vận tải với tổng mức đầu tư 5.370 tỷ đồng.

Sau đó, Ban Quản lý dự án Thăng Long đã tổ chức sơ tuyển, lựa chọn nhà đầu tư từ tháng 2/2018. Tuy nhiên, do dự án thay đổi về chủ trương hỗ trợ của Nhà nước, để phù hợp với quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công nên Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành quyết định hủy sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư và tổ chức điều chỉnh dự án.

Đến ngày 8/12/2019, Bộ GTVT ban hành quyết định về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh tổng mức đầu tư cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ xuống còn 4.758 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho dự án là 923 tỷ đồng./.

Bình luận

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh