ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Infographic: Cầu Vàm Cống - Sứ mệnh lịch sử mới 

CTV
Cầu Vàm Cống thay thế hoạt động của bến phà Vàm Cống đã quá tải, đồng thời hình thành hệ thống giao thông đường bộ thông suốt giữa các tỉnh Tây Nam Bộ với khu vực kinh tế trọng điểm phía nam; giảm áp lực cho Quốc lộ 1.

cầu Vàm Cống

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn