ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: tân bí thư thành ủy

TP.HCM có tân Bí thư Thành uỷ

Nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối của 62/62 đại biểu trong Ban chấp hành, Ông Nguyễn Văn Nên - nguyên Chánh văn phòng Trung Ương đảng đã trúng cử chức danh Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh