ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Hàng loạt cây phượng bị đốn hạ và tư duy né tránh trách nhiệm của người lớn  

PV
Không thể tiếp tục chăm sóc, quản lý cây xanh trong trường học nói riêng và tại các khu vực công cộng nói chung bằng thói quen hay tư duy quản lý kiểu cũ, mà cần dựa vào các cơ sở khoa học chính xác, mang tính bền vững lâu dài.

Bình luận

Đi lại

Thế giới

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật