ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: ngáo quyền lực

Tật ngộ nhận

Chính những người gào lên hỏi “biết tao là ai không” lại là những người không biết mình là ai, không biết không gian đang hiện diện là ở đâu, và không biết cách ứng xử phù hợp với hoàn cảnh đó.

Đi lại

Thế giới

Kinh doanh

Giải trí

Diễn đàn