ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: tín hiệu cấp cứu

Help Connect – Tự động định vị và gửi tín hiệu cấp cứu tai nạn xe máy

Hệ thống Help Connect mà hãng Bosch đang nghiên cứu phát triển sẽ có khả năng phát hiện tình huống tai nạn và tự động gửi tín hiệu cấp cứu kèm thông tin định vị...

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn