ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: tuyên giáo

Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng và chiều sâu của lòng người

Kênh VOV Giao thông trân trọng giới thiệu bài viết "Công tác tuyên giáo cần vươn tới tầm cao tư tưởng và chiều sâu của lòng người" của PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn