ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: Quốc lộ 27

Hơn 255 tỷ đồng nâng cấp QL 27 qua Ninh Thuận

Bộ GTVT vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp QL 27 các đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh