ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: ông Công ông Táo

Đẹp - Không đẹp từ việc thả cá tiễn ông Công ông Táo về trời

Những điểm thả cá chép quen thuộc của người dân Hà Nội là Hồ Tây, Hồ Gươm, cầu Long Biên trong ngày hôm nay đều có nhiều người thả cá. Vẫn là những con cá chép đỏ quen thuộc, theo quan niệm đây sẽ là phương tiện cho ông Táo về trời...
Thời tiết các vùng

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn