ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: bàn giao ngư dân

Hải đoàn 129 cứu và bàn giao 46 ngư dân gặp nạn ở Trường Sa về đất liền

Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn đã tổ chức bàn giao 46 ngư dân cùng một số ngư cụ của tàu cá QNg 95834 TS gặp nạn cho tàu Kiểm ngư (KN) 410 để đưa về đất liền, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh