ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: số hóa

Số hóa bản đồ giao thông bằng trí tuệ nhân tạo để tránh ùn tắc tắc và ‘mở đường’ cho xe tự lái

Cơ quan bản đồ Vương quốc Anh cho biết, đang kết hợp cùng với Công ty máy tính Mobil-eye thuộc Tập đoàn Intel để thiết lập bản đồ cơ sở hạ tầng đường bộ.

Đi lại

Đô thị

Kinh doanh

Giải trí

Diễn đàn

Thế giới