ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: hạ tầng hàng không

Nghiên cứu việc quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về việc quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do nhà nước đầu tư, quản lý…

Kế hoạch nào cho hạ tầng hàng không để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng "nóng"

Thị trường hàng không đang chứng kiến sự ra đời của nhiều hãng bay mới khiến câu chuyện quá tải hạ tầng càng trở nên đáng lo hơn.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh