ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: bảo trì đường bộ

Bãi bỏ 3 văn bản về Quỹ bảo trì đường bộ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ.

Công khai doanh nghiệp bảo trì đường bộ: Để phản ánh hết đi vòng vèo

Việc đề xuất đơn vị quản lý tuyến đường sẽ tạo thuận lợi và phát huy vai trò giám sát của người dân; đồng thời cũng buộc đơn vị có trách nhiệm không thể chây ì. Ở chiều ngược lại, có gây khó cho công tác quản lý?

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh