ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: lãnh đạo

Lãnh đạo TP. Thủ Đức là những ai?

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quận uỷ Quận 5 được cử giữ chức Bí thư Thành uỷ Thành phố Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chạy đua kiện toàn bộ máy lãnh đạo Thành phố Thủ Đức

Sáng nay (22/1), HĐND thành phố Thủ Đức đã họp phiên đầu tiên để bầu ra bộ máy nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ… thành phố Thủ Đức

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh