ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: giáo viên

1.120 nhà giáo ở Kiên Giang mòn mỏi chờ tiền nâng lương từ năm 2018

Năm 2018, toàn ngành giáo dục huyện Vĩnh Thuận có 1120 nhà giáo của 33 đơn vị trường học và viên chức thuộc ngành giáo dục được nâng lương thường xuyên. Nhưng cả 1120 người đều chờ đợi mà không hề mảy may nhận được tín hiệu trả lời từ cấp có thẩm quyền.
Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
26°С
TP. Hồ Chí Minh
31,3°С
TP. Hạ Long
32,4°С
Nha Trang
35,1°С
Vũng Tàu
30,2°С

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn