ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: tiền lương

1.120 nhà giáo ở Kiên Giang mòn mỏi chờ tiền nâng lương từ năm 2018

Năm 2018, toàn ngành giáo dục huyện Vĩnh Thuận có 1120 nhà giáo của 33 đơn vị trường học và viên chức thuộc ngành giáo dục được nâng lương thường xuyên. Nhưng cả 1120 người đều chờ đợi mà không hề mảy may nhận được tín hiệu trả lời từ cấp có thẩm quyền.

Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu: Hãy để thị trường lao động tự quyết

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa đề xuất, từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động sẽ tăng dần cho đến khi nam đủ 62 tuổi và nữ đủ 60 tuổi.
Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
25,3°С
TP. Hồ Chí Minh
34,2°С
TP. Hạ Long
24°С
Nha Trang
29°С
Vũng Tàu
31,5°С

Đi lại

Luật giao thông

Giải trí

Kinh doanh