ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Đề xuất xây dựng Luật Trật tự, ATGT Đường bộ: Tách bạch an toàn với hạ tầng, vận tải và dịch vụ 

Huy Văn
Bộ Công an vừa công bố dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ.
Đề xuất xây dựng Luật Trật tự, ATGT Đường bộ: Tách bạch an toàn với hạ tầng, vận tải và dịch vụ
Ảnh minh họa

Văn bản hiện hành còn nhiều bất cập

Theo Bộ Công an, với nhiệm vụ được giao, hàng năm Bộ đều có báo cáo tổng kết về công tác quản lý, điều hành của Bộ, trong đó có kết quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. Từ kết quả của công tác quản lý, điều hành, kết quả rà soát các văn bản hiện hành có liên quan và thực tiễn đòi hỏi của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Công an nhận thấy rằng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ còn những vấn đề bất cập nhất định.

Thứ nhất, chưa có văn bản pháp luật điều chỉnh chuyên sâu về công tác trật tự, an toàn giao thông đường bộ, tồn tại nhiều văn bản dưới Luật điều chỉnh, hướng dẫn như về tốc độ, khoảng cách xe cơ giới, hệ thống báo hiệu đường bộ...

Thứ hai, vấn đề quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông còn bị phân tán, chồng chéo, không có Bộ, ngành nào chịu trách nhiệm chính trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Thứ ba, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn kém, trong khi kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông của người tham gia giao thông còn yếu. Do vậy tình trạng tham gia giao thông thiếu quy tắc, mất an toàn, vi phạm xảy ra phổ biến như điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, chở quá tải, quá số người quy định, vi phạm các quy tắc tránh vượt, không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông, điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia... đây là nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu gây ra tai nạn giao thông (cụ thể: Do người tham gia giao thông gây ra chiếm trên 80%, trong đó 22,9% chạy quá tốc độ quy định; 14% tránh vượt sai quy định; 3,8% say rượu bia điều khiển phương tiện...)

Ảnh minh họa

Tách bạch vấn đề an ninh, trật tự, ATGT với hoạt động đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng

Để thống nhất hoạt động quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; công khai, minh bạch trong xử lý vi phạm giao thông đường bộ; đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; phòng, chống tham nhũng trong quản lý trật tự, an toàn giao thông; đáp ứng yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính, Bộ Công an thấy cần thiết phải ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Cơ sở để Bộ Công an đề xuất xây dựng Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đó là tách bạch các hoạt động đầu tư, xây dựng, phát triển, quản lý hạ tầng giao thông đường bộ, vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ với lĩnh vực quản lý về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ; luật hóa các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định về 2 lĩnh vực rất khác nhau trong cùng một đạo luật, đó là lĩnh vực quản lý, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và lĩnh vực quản lý về bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Với phạm vi điều chỉnh rộng và khác xa nhau như vậy đã ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cần thiết phải được tách riêng thành 2 đạo luật độc lập.

Nếu dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ được thông qua, Bộ Công an cho rằng cần phải tổ chức triển khai một số nội dung sau:

Ban hành mới và sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến toàn thể nhân dân trong cả nước; tập huấn nội dung của Luật cho cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân thực thi Luật.

Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng và sắp xếp, bố trí số cán bộ, công chức và cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đang làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước.
 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh