ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: luật phòng chống ma túy

Dự thảo trên tay: Cai nghiện tại cộng đồng, có lo an ninh trật tự?

Việc quản lý người nghiện cần lưu ý những gì? Quy định này sẽ tác động ra sao đến công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm liên quan đến ma túy? 

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn