ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: đê bao Vị Thanh Long Mỹ

Phải thần tốc hơn tiến độ thi công đê bao Vị Thanh Long Mỹ

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đề nghị các nhà thầu và ngành chức năng tỉnh nỗ lực hơn để công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh