Hiệu quả từ việc đẩy mạnh tuyên truyền

Tác giả: Quang Hùng-Kênh VOVGT Quốc gia 28/12/2017 02:16:25

VOVGT-Một trong những công tác quan trọng để đưa tinh thần của CVĐ Người VN ưu tiên dùng hàng VN do BCT phát động tới người dân đó là công tác tuyên truyền


Với những hoạt động tuyên truyền cụ thể, có bề rộng và chiều sâu, bằng nhiều hình thức, đến nay, sau 8 năm triển khai, đa phần người dân Cao Bằng đã biết đến Cuộc vận động.

Nhưng quan trọng hơn, thói quen mua sắm hàng Việt đã dần hình thành trong suy nghĩ của rất nhiều người dân ở địa phương này…

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với các ban, ngành, các đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động và lồng ghép nội dung tuyên truyền gắn với các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận và các ngành, các cấp.

Công tác thông tin tuyên truyền cuộc vận động được Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh cao bằng chú trọng tới tận từng thông bản

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng đã lồng ghép tuyên truyền nội dung cuộc vận động trong các chương trình tập huấn công tác Mặt trận, hội nghị tuyên truyền tập huấn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, qua Bản tin công tác Mặt trận, trang Thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban hành 18.000 cuốn Bản tin công tác Mặt trận truyền tải đầy đủ những nội dung của Cuộc vận động đến 100% các khu dân cư trên toàn tỉnh; tổ chức 3 lớp tập huấn, 8 Hội nghị tuyên truyền về cuộc vận động.

Theo bà Đặng Thị Duyên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng, thông qua các hoạt động tuyên truyền, sự hiểu biết của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về hàng Việt, về cung ứng, sản xuất hàng Việt tiếp tục có chuyển biến: Các thành viên của BCĐ Cuộc Vận động đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, các đoàn thể chính trị, các doanh nghiệp trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân để hưởng ứng cuộc vận động. Tiêu biểu như Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã thường xuyên đưa nội dung thông tin tuyên truyền, mục đích ý nghĩa, giải pháp của Cuộc vận động vào nội dung định hướng tuyên truyền báo chí định kỳ hằng tháng. Và nêu gương những tập thể cá nhân điển hình trong thực hiện các nội dung của Cuộc vận động…

Với việc thực hiện tuyên truyền bài bản, giúp người dân tiếp cận thông tin Cuộc vận động trên nhiều phương tiện truyền thông, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp địa phương đẩy mạnh sản xuất hàng hóa có chất lượng. Đến  nay, các sản phẩm địa phương ngày càng phát triển và thu hút được sự quan tâm, ưa chuộng của người dân, ví dụ những sản phẩm từ tre trúc được khai thác, sản xuất tại địa phương, chè, miến rong, giảo cổ lam, các sản phẩm từ các làng nghề địa phương…

Bà Đặng Thị Duyên cho biết thêm: Thông qua cuộc vận động, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị và nhân dân nhận thức đẩy đủ hơn về trách nhiệm của mình đối với việc ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Các cấp ủy chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nhân, doanh nghiệp phát huy tiềm năng, thế mạnh… Và các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động được tổ chức rộng rãi trên các lĩnh vực từ sản xuất, kinh doanh tới tiêu dùng. Từ đó tác động tích cực đến ý thức và hành động của người tiêu dùng…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động, theo bà Đặng Thị Duyên, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyền truyền, nâng cao nhận thức và ý thức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, các doanh nghiệp, doanh nhân, chủ sản xuất và người tiêu dùng đối với hàng Việt Nam, làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu và coi việc dùng hàng Việt là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với đất nước và dân tộc.

Tác giả: Quang Hùng-Kênh VOVGT Quốc gia 28/12/2017 02:16:25
Bình luận

0 bình luận

    Chưa có bình luận

Gửi bình luận

Ảnh - Clip

VOVGT HÀ NỘIVOVGT TP HỒ CHÍ MINHMEKONG

Mạng xã hội

Thống kê lượt Like trang vovgiaothong.vn của các mạng xã hội trên thế giới.

Giao thông đô thị

Thể thao