ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: Người phản biện

VOV Giao thông - Người phản biện

Không chỉ dừng lại ở cập nhật, phân tích thông tin, một trong các nhiệm vụ quan trọng của những phóng viên VOVGT, là phải đưa ra được các luận cứ, luận chứng cứ thuyết phục để phản biện chính sách...
Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
36,4°С
TP. Hồ Chí Minh
29°С
TP. Hạ Long
33°С
Nha Trang
34°С
Vũng Tàu
28,5°С

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh