ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

10 năm thực hiện đội MBH: Còn nhiều trường hợp đội mũ chỉ để đối phó

VOVGT- Sau 10 năm, người dân chấp hành đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy đã đạt hơn 90%, góp phần đáng kể vào việc giảm số người chết vì TNGT còn 9.000..