ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Họp báo Thủ Thiêm: Sẽ xử lý rốt ráo, có lợi cho dân 

Huy Hoàng
Hàng trăm phóng viên đã nêm chật hội trường tổ chức buổi họp báo với rất nhiều câu hỏi đang chờ được lãnh đạo UBND TP giải đáp.
Hơn 100 phóng viên, nhà báo đến từ hơn 60 cơ quan báo chí trên địa bàn TPHCM tham dự buổi họp báo

Chiều nay (14/8), UBND TPHCM tổ chức họp báo về việc triển khai kế hoạch của UBND Thành phố thực hiện kết luận 1037/KL - TTCP ngày 26/6/2019 của Thanh tra Chính Phủ về khu đô thị mới Thủ Thiêm tại Trung tâm bồi dưỡng chính tri quận 2. Buổi họp báo do ông Võ Văn Hoan - Phó chủ tịch UBND TPHCM chủ trì. Buổi họp báo với sự có mặt của hơn 100 phóng viên, nhà báo đến từ hơn 60 cơ quan báo chí trên địa bàn TPHCM.

Mở đầu buổi Họp báo, ông Từ Lương - Phó giám đốc Sở Thông tin truyền thông TPHCM, Giám đốc trung tâm báo chí TPHCM trình bày về kết quả, tiến độ thực hiện kết luận của thanh tra Chính phủ tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đó, ngay sau khi có kết luận thanh tra số 1037/KL - TTCP ngày 26/6/2019 thì UBND TPHCM đã thành lập ngay Tổ công tác chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ do đồng chí Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng, 02 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Tổ Phó và các đồng chí lãnh đạo các Sở - ngành, đơn vị làm thành viên (có mời Bộ Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng tham gia).

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố cũng đã ký ban hành ngay Kế hoạch số 814/KH-UBND ngày 09/8/2019 triển khai thực hiện Kết luận thanh tra nêu trên (gồm 13 nhóm việc với 22 đầu việc), gồm các nhiệm vụ trọng tâm và thời gian thực hiện như sau:

- Phối hợp với các bộ ngành Trung ương thực hiện các nội dung có liên quan như: Xác định chi phí lãi vay trong phương pháp thặng dư; Hướng dẫn phương pháp phân bổ chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh trong tổng mức đầu tư và chi phí được tính trong phương pháp thặng dư; Việc sử dụng quỹ đất sạch để thực hiện việc thanh toán cho các dự án BT; Xem xét, bổ sung hoặc điều chỉnh quy chuẩn xây dựng; xem xét, xử lý việc xây dựng của Công ty cổ phần Đại Quang Minh; Việc quy định rõ thời gian trực tiếp kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng; Việc thực hiện kiểm tra, làm rõ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với khoản lãi trên số tiền tạm ứng từ ngân sách nhà nước; xem xét, kiến nghị xử lý đối với khoản chênh lệch do xác định, trình và phê duyệt chi phí đầu tư bình quân. Thời gian thực hiện trước ngày 31/8/2019.

- Có văn bản kiến nghị Kiểm toán nhà nước khẩn trương kiểm toán các dự án BT. Thời gian thực hiện trước ngày 31/8/2019.

- Việc xem xét, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với khoản thuế VAT trong các hợp đồng BT như tại dự án BT 04 tuyến đường chính… Thời gian thực hiện trước ngày 31/8/2019.

- Việc xử lý thu hồi và hoàn trả ngay khoản tiền tạm ứng từ ngân sách thành phố chưa đúng quy định. Thời gian thực hiện trước ngày 30/9/2019.

- Thu hồi về ngân sách nhà nước khoản tiền sử dụng đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT bổ sung đối với Công ty Đại Quang Minh và lãi suất chậm nộp từ khi phát sinh đến nay. Thời gian thực hiện trước ngày 31/8/2019.

- Việc đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định. Thời gian thực hiện trước ngày 30/9/2019.

- Việc xác định chi phí đầu tư bình quân năm 2013 theo đúng quy định; làm cơ sở để xem xét, xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) đối với các dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất đã hoàn thành. Thời gian thực hiện trước ngày 31/8/2019.

- Việc xác định chi phí đầu tư bình quân năm 2019 (bám sát giá thị trường) làm cơ sở cho việc xác định mức giá khởi điểm để tổ chức đấu giá các lô đất đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; và xử lý chuyển tiếp các dự án tái định cư không còn nhu cầu, chuyển sang dự án thương mại. Thời gian thực hiện trước ngày 30/9/2019.

- Căn cứ chi phí bình quân được duyệt, kiểm tra, rà soát lại giá đất và nghĩa vụ tài chính của các dự án đã giao cho nhà đầu tư. Thời gian thực hiện trước ngày 30/9/2019.

- Rà soát việc thay đổi quy hoạch chi tiết tại các dự án đã và đang đầu tư xây dựng. Thời gian thực hiện trước ngày 31/8/2019.

- Tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền. Thời gian thực hiệntrước ngày 30/9/2019.

Khu đô thị Thủ Thiêm, Q.2 nhìn từ trung tâm TP.HCM- Ảnh: Tuổi trẻ

Đến nay, trên cơ sở các nhóm việc đề ra theo Kế hoạch, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các Sở, ngành và đơn vị có liên quan chủ động, khẩn trương triển khai thực hiện, tiến độ cụ thể như sau:

- Đã Ban hành Văn bản số 2923/UBND-NCPC ngày 19/7/2019 về việc cử nhân sự của thành phố tham gia Tổ công tác của Bộ Tài chính liên quan đến thực hiện Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP.

- Có Văn bản báo cáo, xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ về việc thu hồi khoản tiền đã tạm ứng từ Ngân sách Nhà nước đã đầu tư cho Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Liên hệ, làm việc với Bộ Tài chính để được hướng dẫn cách làm và dự thảo Kế hoạch thực hiện các bước để xác định chi phí đầu tư bình quân năm 2013, 2019; trình Bộ Tài chính xem xét, thẩm định. 

- Tham mưu văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cách làm của thành phố đối với việc tiếp tục thực hiện 03 Dự án BT theo Kết luận thanh tra (đang được Thanh tra Chính phủ kiến nghị Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán).

- Làm việc với Công ty Đại Quang Minh để thực hiện thu hồi về ngân sách nhà nước khoản tiền sử dụng đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT bổ sung và lãi suất chậm nộp từ khi phát sinh đến nay.

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời các trường hợp kích động, gây mất an ninh trật tự trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP ngày 26/6/2019 của Thanh tra Chính phủ về Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức họp báo, công khai nội dung kế hoạch thực hiện Kết luận thanh tra số 1037/KL-TTCP ngày 26/6/2019 của Thanh tra Chính phủ của Thanh tra Chính phủ.

Chủ trì buổi họp báo là ông Võ Văn Hoan (giữa), Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh:  Huy Hoàng

Về khoản tiền 26000 tỷ tạm ứng, bà Trần Mai Phương, Phó giám đốc Sở Tài Chính cho biết số tiền tạm ứng hầu hết là tiền hỗ trợ xây dựng tái định cư. Việc thu hồi phải được thực hiện theo thủ tục quyết toán. Ngày 8/8/2019, UBND có Công văn 3290 kiến nghị TTCP tiếp tục cho TPHCM tiếp tục dự án bồi thường, sau khi có kết luận thì TPHCM sẽ đưa dự án này vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, sau đó sẽ có quyết toán để xử lý khoản tạm ứng này.

Về tình trạng giao đất không qua đấu giá, ông Bùi Thế Minh, Truởng Ban quản lý đầu tư xây dựng Thủ Thiêm cho biết khu phức tháp quan sát 11,5ha, khu Sóng Việt 4,8ha, 2 dự án này đã đóng tiền sử dụng đất. Ngoài ra, 2 dự án do Lotte khoãng 5ha và khu phức hợp thể thao giải trí 20ha chưa đóng tiền sừ dụng đất thì tạm ngưng. Đối với 2 dự án đã thanh toán thì TPHCM tính lại giá trị để tiếp tục triển khai, Với 2 dự án của LOtte và Vingroup thì sẽ tiến hành đấu giá cùng nhiều dự án khác. Với dự án Lotte thì TPHCM kiến nghị TPHCM tiếp tục chọ triển khai.

Về cơ chế thanh toán BT, TPHCM đề nghị TTCP thí điểm thực hiện, CP ban hành quyết định 23 về thanh toán cho các dự án BT. Về 80ha dọc đường Lương Định Của, theo thông báo chủ trương của thành phố thì hiện nay đã xây dựng hơn 75ha cho tái định cư

Về ranh giới 4,39ha ngoài quy hoạch, ông Võ Văn Hoan cho biết quan điểm của UBND TP khi xác định 4.3ha ngoài ranh là không để người dân chịu thiệt thòi. Chính sách bồi thường này là phù hợp vì áp dụng hệ số quy đổi có lợi cho dân theo giá hiện hành; không thể áp dụng giá thị trường vì khi làm chính sách bồi thường phải bám vào cơ sở pháp luật và có lợi nhất cho dân.

Ông Võ Văn Hoan đề nghị Chủ tịch UBND quận 2 công bố bản phân tích đánh giá hệ số quy đổi cũng như phương án bồi thường. 

Về thiệt hại vô hình mà người dân Thủ Thiêm phải chịu thì không dễ để xác định. Ngoài chính sách bồi thường thì có 10 chính sách khác để hỗ trợ thêm cho bà con.

Về 5 khu phố 3 phường, kết luận của TTCP không đề cập.

TP.HCM cũng hướng dẫn bà cob làm đơn gửi cho chính quyền nhưng chưa nhận được đơn thư nào. Đây là sự khó khăn trong quá trình xem xét giải quyết. Mong bà con tích cực đề xuất nguyện vọng để thành phố có cơ sở giải quyết khiếu nại. Thành phố không né tránh trách nhiệm để bồi thường cho bà con

Về khoản tạm ứng 26000 tỷ có 2 cái sai. 1 là thành phố không có thẩm quyền ban hành quyết định. Thứ 2 là khi vay ngân hàng chi bồi thường thì phải chịu lãi, thành phố đã phải tạm ứng ngân sách 26.000 tỷ để chi trả là vi phạm luật ngân sách nhà nước. Về nguyên tắc là sẽ phải thu hồi. 

TP.HCM đang xin kiến chính phủ về dự án độc lập về khoản tiền sai phạm chi cho giải phóng mặt bằng. Không có việc sử  dụng số tiền này vào mục đích khác.

Số tiền lãi 10.000 tỷ từ số tiền tạm ứng thì các Bộ Tài Chính đang xem xét lại mục đích sử dụng. Nếu Thủ tướng thuận tình với đề xuất của Tphcm thì sẽ có phương án giải quyết số tiền này.

Chi phí đầu tư bình quân tại Thủ Thiêm đã được xác định đúng từ thời điểm 2010 khoảng 40-50tr/m2.

Tuy nhiên do không có nhà đầu tư tham gia nên lãnh đạo thành phố đã xem xét lại theo hướng đầu tư công(công viên,cầu, đường, hầm...) để có thể kêu gọi được nhà đầu tư cũng như giảm bớt gánh nặng đầu tư cho thành phố.

Hiện nay TP.HCM cùng các bộ ngành đang xem xét lại chi phí đầu tư bình quân để có cơ sở yêu cầu các doanh nghiệp hưởng lợi từ chính sách cũ phải bồi hoàn cho hợp lý.

Hiện TP.HCM đang tích cực nghiên cừu chi phí đầu tư bình quân Thủ Thiêm 2019 để làm cơ sở xác lập giá khởi điểm đấu giá đất. Hiện còn 55 lô đất coq thể đấu giá để chi trả cũng như thu về cho ngân sách thành phố.

Các dự án BT thì phải tiếp tục rà soát, cụ thể là 4 tuyến đường phải xem xét tính lại giá trị khoảng 1500 tỷ. Tp đang tính toán xem xét lại những chi phí để làm rõ và áp dụng đúng. Với khoản 1800 tỷ thì đây là sai sót của tp khi để doanh nghiệp giữ.

TP đang làm việc với doanh nghiệp để thu hồi lại 1800 tỷ đồng. Với các dự án BT vời mức đầu tư bình quân mới thì sẽ xác định lại giá trị đất và thu hồi lại phần đất chênh lệch.

3. Xử lý sai phạm: đang kiểm điểm và xác định rõ đối với nhiều cá nhân liên quan. Phải có kết quả báo cáo Ub trước 30.9. Với cán bộ cấp cao thì thuộc phạm vi quản lý của trung ương. 

Khu đô thị Thủ Thiêm theo quy hoạch thì có 71% diện tích công cộng (trường học, công sở, công viên, nhà hát, quảng trường và khu sinh thái phía Nam...,29% là đất thương mại.

Tuy nhiên doanh nghiệp hiện tại lại tập trung phát triển các dự án thương mại mà chậm triển khai các dự án công cộng.

Theo Ông Nguyễn Thế Minh -  Trưởng banQuản lý Đầu tư - Xây dựng Khu Đô thị mới Thủ Thiêm: Đã thu hồi tổng cộng 715,97 ha, còn hơn 4ha chưa thu hồi chủ yếu ở các cơ sở tôn giáo. 

Về quá trình đầu tư các dự án đầu tư công cộng: TP đã có chủ trương đầu tư nhiều công trình công cộng nhưng chậm triển khai do vướng các thủ tục đầu tư.

Nhà đầu tư đã có văn bản gửi TPđề nghị nộp lại khoản 1800 tỷ do sai phạm.

Ông Hoan cho biết thêm:  TP chấp hành và thi hành nghiên túc kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Đang từng bước triển khai thực hiện kết luận để sớm đi vào cuộc sống

Dự án đã trải qua thời gian dài, với nhiều nỗ lực của thành phố và cả người dân Thủ Thiêm. Rất tiếc là chưa thể giải quyết trọn vẹn bức xúc của người dân. 

Kết luận của chính phủ là pháp lý cao nhất để thành phố  và người dân phối hợp giải quyết. 

TP khẩn trương tham mưu đề xuất chính sách giải quyết cho người dân Thủ Thiêm. Lãnh đạo thành phố đang rất nỗ lực giải quyết vấn đề Thủ Thiêm song trước những áp lực chững lại về kinh tế 6 tháng đầu năm nên rất mong muốn báo chí và bà con chia sẻ đồng hành với thành phố vượt qua khó khăn. Chung tay xây dựng tp phát triển trong tương lai.

Buổi họp báo kết thúc lúc 17h50. 

Bình luận

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
24°С
TP. Hồ Chí Minh
28°С
TP. Hạ Long
25°С
Nha Trang
29°С
Vũng Tàu
26,4°С

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh