ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Tags: vì sao

Aspirin buổi chiều: Vòng đời của các ngôi sao

Các ngôi sao rất đỗi quan trọng đối với các nền văn minh trên toàn thế giới. Chúng trở thành một phần của tín ngưỡng, tôn giáo và đóng vai trò quan trọng trong việc định vị và định hướng nhờ bầu trời đêm. Nhiều nhà thiên văn cổ đại từng tin rằng các sao nằm cố định trên một thiên cầu và vị trí của chúng là bất biến....

Đi lại

Thế giới

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật