ĐANG TẢI DỮ LIỆU...
Dành cho lái mới: Quy tắc nhìn xa 15 giây 

Dành cho lái mới: Quy tắc nhìn xa 15 giây 

Đây là quy tắc lái xe an toàn mà bất cứ người lái xe nào cũng cần phải nắm rõ. Tuy nhiên, việc biết lý thuyết và thực hành lại là không hề dễ dàng chút nào. Chính vì thế, hãy vận dụng thường xuyên định hướng tầm nhìn xa theo quy tắc 15 giây để tạo thành một thói quen mỗi khi di chuyển...

Thời tiết các vùng

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn