ĐANG TẢI DỮ LIỆU...
Từ hôm nay, có thể

Từ hôm nay, có thể 'Đăng ký, khai báo phương tiện' trực tuyến

Bắt đầu từ hôm nay (21/7), Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) sẽ mở mục “Đăng ký, khai báo phương tiện” trên Cổng Thông tin điện tử để hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, trình tự đăng ký, lệ phí đăng ký xe, cũng như địa điểm, số điện thoại của từng điểm đăng ký xe trên toàn quốc. 

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn