ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt: Tăng cơ hội giảm giá xe 

Lê Tùng
Cùng với việc giảm 50% thuế trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước thì chính sách gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt được ban hành kể từ ngày 15/9/2020 đang có ý nghĩa rất lớn với các doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động khiến thị trường ô tô bị ảnh hưởng...

Vừa qua (15/9), Chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2020 về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biết đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Cụ thể, thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phát sinh của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 10/2020 đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được gia hạn như sau:

Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3/2020 chậm nhất là ngày 20/9/2020.

Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 4/2020 chậm nhất là ngày 20/10/2020.

Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5/2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020.

Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10/2020 chậm nhất là ngày 20/12/2020.

Trong Nghị định cũng quy định, trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật hiện hành, nhưng chưa phải nộp số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt đã kê khai.

Hay doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, tháng 8 vừa qua doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 20.655 xe, trong đó doanh số các dòng xe du lịch, thương mại và xe chuyên dụng đều giảm so với tháng trước.

Sản lượng xe lắp ráp trong nước cũng giảm 20% so với tháng trước, chỉ đạt 12.869 xe.Nhìn chung 8 tháng, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường giảm 25% và doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 19%.

Trước đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết năm 2020. 

Có thể nói, cùng với việc giảm 50% thuế trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước thì chính sách gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt được ban hành kể từ ngày 15/9/2020 đang có ý nghĩa rất lớn với các doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động khiến thị trường ô tô bị ảnh hưởng và có thêm cơ hội giảm giá xe cho người tiêu dùng.
 

Bình luận

Đi lại

Nên biết

Công nghệ

Tin nổi bật

Tin nổi bật