ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Đẩy mạnh sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng 

Huy Văn
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến nay, đã có 112 trạm thu phí trên toàn quốc đưa vào vận  hành hệ thống thu phí điện tử không dừng và đảm bảo chủ phương tiện chỉ cần sử dụng 1 thẻ đầu cuối để lưu thông qua tất cả trạm thu phí có lắp đặt hệ thống thu phí  không dừng. Chủ phương tiện không phải trả chi phí gắn thẻ đầu cuối cho lần lắp đặt  đầu tiên trước ngày 31/12/2021, sau ngày này chủ phương tiện phải trả chi phí gắn thẻ cho nhà cung cấp dịch vụ thu phí. 

Việc đưa vào vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng với số lượng lớn  các trạm thu phí trên toàn quốc đã tạo điều kiện cho các chủ phương tiện có gắn thẻ đầu cuối lưu thông thuận lợi qua các trạm thu phí, đặc biệt khi triển khai thí điểm một số tuyến cao tốc chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng. 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về việc triển khai hệ thống  thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng , Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các Sở Giao thông vận tải phối hợp, tăng cường thực hiện tuyên  truyền, dán thẻ đầu cuối thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ, cụ thể: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo việc tuyên truyền đến cán bộ,  công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh về việc gắn và sử dụng dịch  vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí, trong đó đề nghị cán  bộ, công chức các cơ quan nhà nước gương mẫu thực hiện; tiếp tục phối hợp với Hiệp hội vận tải địa phương, Công ty TNHH thu phí  tự động VETC, Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam và các đơn vị truyền thông  tuyên truyền đến các doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện về việc dán thẻ và sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí. 

Các Nhà đầu tư BOT, Công ty TNHH thu phí tự động VETC, Công  ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam tăng cường công tác tuyên truyền về việc gắn và sử dụng dịch vụ thu phí điện  tử không dừng để lưu thông qua các trạm thu phí; bố trí đội ngũ tuyên truyền và gắn thẻ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, chủ phương tiện sử dụng dịch vụ; Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn, khu  vực để thực hiện công tác điều tiết giao thông, xử phạt nghiêm các trường hợp người  điều khiển phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn thu phí không dừng gây cản trở giao thông. 

Các Cục Quản lý đường bộ đôn đốc, chỉ đạo các Nhà đầu tư, nhà cung  cấp dịch vụ trong việc tuyên truyền, phân luồng điều tiết giao thông; phối hợp với các  lục lượng chức năng xử phạt nghiêm các trường hợp người điều khiển phương tiện  không đủ điều kiện đi vào làn thu phí không dừng gây cản trở giao thông. 

Vụ Pháp chế - Thanh tra chủ trì, phối hợp với các Vụ có liên quan, các nhà cung cấp dịch vụ và các đơn vị truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao số lượng phương tiện sử dụng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình  thức điện tử tự động không dừng lưu thông qua các trạm thu phí. 
 

Bình luận

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh