ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Sức khỏe tài xế: Quy định một đằng, thực tế một nẻo 

PV
Khi các công cụ giám sát bằng cơ chế, bằng công nghệ đã có, mà vấn đề vẫn tồn tại, thì “lổ hổng” chắc chắn nằm ở việc thực hiện có thực chất hay không.

Bình luận

Đi lại

Thế giới

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật