Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Sự việc

Bắt buộc kiểm định chất lượng đầu vào mới được thi tuyển công chức

Nguyễn Yên: Thứ hai 15/08/2022, 15:16 (GMT+7)

Trong những năm qua, hoạt động tuyển dụng công chức ở nước ta đã có nhiều đổi mới, tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế và cần có sự thống nhất trong hoạt động tuyển chọn cán bộ để bảo đảm chất lượng đầu vào cán bộ, công chức.

Mới đây, Bộ Nội vụ đã ban hành dự thảo Nghị định hướng dẫn kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Theo Dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trước ngày 31/1 hàng năm, Bộ Nội vụ phải ban hành kế hoạch tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức, số lần tổ chức kiểm định trong năm, thời gian, địa điểm tổ chức kiểm định; đồng thời công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ. Trong thời hạn kết quả kiểm định còn giá trị, người đạt kết quả kiểm định được đăng ký thi tuyển vào làm công chức tại các Bộ, ngành, địa phương trong phạm vi toàn quốc.

Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng công chức được căn cứ xếp loại kết quả kiểm định để quy định điều kiện đăng ký dự tuyển công chức phù hợp với yêu cầu tuyển dụng.

Dự thảo này đề nghị việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực hiện bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính, nội dung kiểm định không chỉ đánh giá về việc hiểu biết chung của thí sinh dự thi về chủ trương, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật về quản lý Nhà nước mà yêu cầu thí sinh hiểu về quyền, nghĩa vụ, chức trách, nhiệm vụ của công chức, kiến thức về văn hóa, lịch sử, đạo đức công vụ…

Bộ Nội vụ đề xuất không yêu cầu phải thi môn ngoại ngữ và tin học vì theo yêu cầu chuẩn đầu ra về ngoại ngữ của sinh viên tốt nghiệp các trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cử nhân đều yêu cầu đáp ứng trình độ ngoại ngữ bậc 3.

Về thời hạn bắt buộc kiểm định, đến ngày 31/12/2023, sẽ vẫn thực hiện thi tuyển công chức theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP nhưng nếu người nào đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào thì không phải thi vòng 01. Từ 01/01/2024, tất cả những người đăng ký tham gia thi tuyển công chức bắt buộc phải đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Hiện, Bộ Nội vụ đã công bố dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của dư luận.

Sẽ phải kiểm tra chất lượng đầu vào trước khi thi tuyển công chức (ảnh minh hoạ: vov.vn)

Sẽ phải kiểm tra chất lượng đầu vào trước khi thi tuyển công chức (ảnh minh hoạ: vov.vn)

Việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức được đánh giá là cần thiết nhằm hướng tới việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi tuyển dụng công chức; cao hơn với mục đích cuối cùng là nâng cao chất lượng công chức trong tương lai.

Vậy nội dung Dự thảo này có những điểm nào cần quan tâm? Phóng viên có cuộc phỏng vấn TS Bùi Huy Tùng, Trưởng Ban Quản lý bồi dưỡng, Học viện Hành chính Quốc gia

PV: Trong Dự thảo này đã đề cập, Bộ Nội vụ là cơ quan kiểm định chất lượng đầu vào công chức, thay vì mỗi bộ ngành, địa phương tự tổ chức thi tuyển. Theo ông, vì sao cần có sự thay đổi này?

TS Bùi Huy Tùng: Việc phân cấp tuyển dụng công chức hiện nay, các cơ quan tuyển dụng phải trực tiếp tổ chức thực hiện vòng 1 của kỳ thi tuyển dụng dẫn đến một số hạn chế cơ bản như còn xảy ra lãng phí thời gian, nhân lực, vật lực trong quá trình tuyển dụng do mỗi nơi đều phải tổ chức vòng 1 với quy trình như nhau.

Thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức thay vì mỗi bộ, ngành, địa phương tự tổ chức thi tuyển sẽ tiết kiệm được các chi phí cho công tác tuyển dụng từ ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội.

Thứ hai là thực tế thiếu chuyên nghiệp, khó kiểm tra, giám sát ở một số kỳ thi và sự chênh lệch về yêu cầu, chất lượng ở mỗi kỳ thi nên việc thống nhất chủ thể thực hiện kiểm định đầu vào công chức là một nội dung quan trọng trong thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Bộ Nội vụ là cơ quan kiểm định đầu vào công chức,trước hết, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ theo quy định của Chính phủ.

Mặt khác, đảm bảo khắc phục được những hạn chế trong công tác thi tuyển như tôi đã trình bày ở trên, là điều kiện tốt nhất để bảo đảm hệ thống các nguyên tắc của kiểm định, bảo đảm chuẩn kiến thức cần có, tạo mặt bằng đánh giá chung, thống nhất đối với toàn bộ thí sinh tham gia kiểm định nói chung và chất lượng công chức tương lai nói riêng;

Nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức kiểm định. Hơn nữa, các bộ, ngành, địa phương sẽ có nhiều thời gian để tập trung làm tốt công tác tổ chức thi tuyển dụng đối với thí sinh đã có kết quả kiểm định đảm bảo chất lượng.

TS. Bùi Huy Tùng

TS. Bùi Huy Tùng

PV: Vậy, theo ông, việc bắt buộc kiểm định chất lượng đầu vào mới được thi tuyển công chức từ 2024 sẽ đưa đến những thay đổi ra sao trong quá trình tuyển dụng công chức? Người có mong muốn thi công chức cần lưu ý gì?

TS Bùi Huy Tùng: Trước hết đó là sự cải thiện rất tốt về chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, sự thuận lợi trong công tác tuyển dụng đối với cả cơ quan, tổ chức tuyển dụng và cá nhân tham gia kiểm định, thi tuyển dụng; mọi nguyên tắc thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức được bảo đảm thực hiện trên thực tế, khắc phục các hạn chế đã chỉ ra.

Thứ hai, việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ khi 100% người tham gia kiểm định sẽ được kiểm định bởi hệ thống phần mềm CNTT và thụ hưởng các tiện ích khác từ quá trình chuyển đổi số. Khi tham gia thi tuyển công chức, người đăng ký tham gia phải đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức theo quy định của Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức.

Không có kết quả kiểm định được đánh giá tối thiểu từ mức Đạt yêu cầu thì thí sinh không thể tham gia thi tuyển dụng. Không còn phần thi chuyên biệt về tin học và ngoại ngữ. Thí sinh có thể sử dụng chứng nhận đạt yêu cầu kiểm định trong vòng 24 tháng để tham gia các kỳ thi tuyển dụng công chức khác nhau trên phạm vi cả nước.

Thí sinh cũng cần chú ý là, mức độ xếp loại kiểm định chất lượng đầu vào công chức có thể là yếu tố lựa chọn để cơ quan tuyển dụng đặt ra trong tiêu chí tuyển dụng.

PV: Với những điểm mới này, theo ông Dự thảo sẽ có ý nghĩa thế nào trong thực tiễn?

TS Bùi Huy Tùng: Nếu được thông qua, Nghị định này sẽ giúp chuẩn hóa về nguyên tắc, nội dung, quy trình, chủ thể, kết quả kiểm định. Đảm bảo sự khách quan, công bằng, nghiêm túc khi thi máy tính và với quy trình chặt chẽ, dễ kiểm soát, thanh tra, kiểm tra.

Đồng thời đảm bảo sự công khai khi việc kiểm định được đăng tải rõ ràng trên các phương tiện thông tin đại chúng, dễ dàng giám sát; tính chính xác khi hệ thống câu hỏi được xây dựng công phu, bài bản, có chuẩn chung về thứ bậc, phân loại, lựa chọn, đánh giá đúng được người có kiến thức, năng lực.

Hơn nữa là củng cố niềm tin của xã hội về hệ thống công vụ, niềm tin về việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức, tuyển dụng công chức được công khai, minh bạch, khách quan, khoa học, thuận lợi, tiết kiệm, hiệu quả và đúng pháp luật.

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

Chất lượng đầu vào công chức ảnh hưởng tới chất lượng công việc của các cơ quan, tổ chức NN, tạo niềm tin đối với nhân dân (ảnh minh hoạ: tuyengiao.vn)

Chất lượng đầu vào công chức ảnh hưởng tới chất lượng công việc của các cơ quan, tổ chức NN, tạo niềm tin đối với nhân dân (ảnh minh hoạ: tuyengiao.vn)

Dự kiến từ năm 2024, tất cả những người đăng ký tham gia thi tuyển công chức bắt buộc phải đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào. Điều này sẽ đưa đến những thay đổi ra sao trong quá trình tuyển dụng công chức? Phóng viên VOVGT đã có cuộc trao đổi cùng ông Đặng Công Ngữ - nguyên Giám đốc Sở Nội vụ TP. Đà Nẵng về nội dung này.

PV: Theo ông, việc thống nhất kiểm định chất lượng đầu sẽ đưa đến những thay đổi ra sao trong quá trình tuyển dụng công chức?

Ông Đặng Công Ngữ: Thực tế từ trước đến nay đã và đang tổ chức phần thi kiến thức chung này rồi nhưng giao cho Bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện theo qui trình tuyển dụng, nay  tách ra và giao việc này cho Bộ Nội vụ thực hiện, nói đúng ra Bộ Nội vụ lấy lại thẩm quyền này với tên gọi “Kiểm định chất lượng đầu vào”.

Trước hết là sẽ làm tăng thêm thủ tục vì phải đăng kí cả Bộ Nội vụ và cả bộ, ngành, địa phương, tăng điều kiện vì phải được Bộ Nội vụ kiểm định xong (thêm một cơ quan tham giam tăng thêm một đầu mối thì mới được đăng kí dự tuyển.

Người đăng ký dự thi cũng phải đăng ký tại 2 chỗ; thủ tục cũng tăng thêm nhưng bớt khối lượng công việc tuyển dụng ở đơn vị tuyển dụng, các địa phương tiết kiệm hơn.

Thứ hai là tăng nhiệm vụ cho Bộ Nội vụ về nhiệm vụ Kiểm định chất lượng và vì muốn chuyên nghiệp trong công tác này thì phải có đơn vị chuyên nghiệp để luôn luôn tìm cách phát hiện nhân tài và xây dựng các bài kiểm tra, sát hạch sát với yêu cầu và tình hình thực tế.

Do đó, để đánh giá cho được khả năng, chọn được người tài, phát hiện nhân tố tích cực để lựa chọn, Bộ Nội vụ cần thực hiện điều này cho tốt.

PV: Dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức khi được thông qua, theo ông sẽ có những tác động gì?

Ông Đặng Công Ngữ: Khi Bộ Nội vụ tổ chức thi thì chất lượng công chức đầu vào sẽ có chất lượng hơn, tính công khai, minh bạch nhiều hơn, cộng thêm việc tổ chức bài bản, chặt chẽ thì chất lượng đầu vào cũng tốt hơn.

Đây là bước đổi mới hướng tới sự đồng đều của đội ngũ công chức Nhà nước, từng bước nâng cao trình độ và khả năng chuyên môn.

Tuy nhiên có những mặt hạn chế như nhiều khi có địa phương sẽ không tuyển dụng được người tại chỗ, ngược lại có chỗ thừa người đăng kí. Khi đó, công chức được tuyển dụng nhiều khi là đến từ nhiều vùng miền khác nhau và không hẵn là chỉ người địa phương hay người đã được hợp đồng từ trước…

Ngoài ra còn khó cho công chức chuyên ngành sẽ khó tuyển, vì kiểm định đầu vào chỉ tập trung vào kiến thức chung và luật có liên quan đến Bộ máy nhà nước nên có ưu thế hơn đối với các sinh viên ở các trường thuộc ngành luật, tư pháp và hành chính…

Do đó, cần có thông tư của Bộ Nội vụ một cách rõ ràng, hợp lí về trách nhiệm, quyền hạn để tránh tình trạng chậm trễ, thiếu thực tế và chủ quan, thêm thủ tục không cần thiết.

PV: Xin cảm ơn ông!

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào sẽ tạo nên sự đồng đều về năng lực của cán bộ công chức (ảnh minh hoạ: nguoilaodong.vn)

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng đầu vào sẽ tạo nên sự đồng đều về năng lực của cán bộ công chức (ảnh minh hoạ: nguoilaodong.vn)

Dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức của Bộ Nội vụ được cho là sẽ đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tuyển dụng công chức, giúp tuyển chọn những công chức bảo đảm về năng lực, phẩm chất tương ứng và bảo đảm công khai, công bằng, minh bạch trong quá trình thi tuyển.

Bạn kỳ vọng gì vào Dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức? Nếu được ban hành, các quy định mới sẽ có ý nghĩa thế nào trong việc tổ chức các kỳ thi tuyển dụng công chức hiệu quả, tránh lãng phí; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức?

Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho Dự thảo qua hotline 02437.91.91.91, qua fanpage VOV Giao thông, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

---

Đừng quên đón nghe và tương tác với “Dự thảo trên tay” lúc 15h30 đến 15h50, thứ Hai và thứ Tư hàng tuần trên FM91, vovgiaothong.vn, hoặc trên các nền tảng Podcast dành cho di động: Spotify, Aple Podcast và Google Podcast.

Rào chắn đường Lương Thế Vinh (Hà Nội): Cần có phương án tổ chức giao thông phù hợp

Rào chắn đường Lương Thế Vinh (Hà Nội): Cần có phương án tổ chức giao thông phù hợp

Thời gian gần đây trên đường Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được rào chắn bằng tôn để thi công trình...

Khởi công cầu Nhơn Trạch hơn 1.800 tỷ đồng kết nối Đồng Nai và TP.HCM

Khởi công cầu Nhơn Trạch hơn 1.800 tỷ đồng kết nối Đồng Nai và TP.HCM

Ngày 24/9, tại huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đã tổ chức buổi lễ khởi công cầu Nhơn Trạch nằm trong dự án 1A đường vành đai 3 TP.HCM.

Cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người cao tuổi

Cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người cao tuổi

Mới đây Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM tổ chức chương trình tuyên truyền về hoạt động của xe buýt và cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn phường Linh Tây, Linh Chiểu và Bình Thọ - Thành phố Thủ Đức.

Đồng Nai: Sau trận mưa lớn, đường ngập sâu, cuốn trôi nhiều xe máy

Đồng Nai: Sau trận mưa lớn, đường ngập sâu, cuốn trôi nhiều xe máy

Trận mưa to kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến đường ở Đồng Nai rơi vào tình trạng ngập nặng, riêng QL 20 nước chảy xiết như thác, cuốn trôi nhiều xe máy, trong đó 1 người đã mất tích.

Trúng đấu giá biển số xe nhưng không được chuyển nhượng: Liệu có hấp dẫn?

Trúng đấu giá biển số xe nhưng không được chuyển nhượng: Liệu có hấp dẫn?

Thí điểm cấp quyền lựa chọn biển số ô tô qua đấu giá là một trong các nội dung đáng chú ý được cho ý kiến tại kỳ họp chuyên đề của Thường vụ Quốc hội lần này. Nhiều ý kiến băn khoăn việc biển số trúng đấu giá không được chuyển nhượng, dẫn đến việc đấu giá có thể trở nên kém hấp dẫn.

Nghỉ tết 7 ngày, người lao động và doanh nghiệp nói gì?

Nghỉ tết 7 ngày, người lao động và doanh nghiệp nói gì?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ, ngành để trình Thủ tướng đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023. Theo đó, có 2 phương án được đề xuất: nghỉ 7 ngày và 9 ngày.

Đề xuất chung cư có thời hạn: Thực trạng và giới hạn

Đề xuất chung cư có thời hạn: Thực trạng và giới hạn

Hiện nay có nhiều ý kiến khác nhau quanh việc Bộ Xây dựng trình thẩm định, lấy ý kiến, việc cấp sổ hồng cho Căn hộ chung cư sẽ có thời hạn “chỉ từ 50-70 năm” thay vì có thời hạn “lâu dài” trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.