ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

1 tháng triển khai, chưa ai đặt tiền bảo lãnh phương tiện vi phạm 

PV
Từ ngày 1/5/2020, theo Nghị định 31 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115 về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện, người dân có thể cược tiền để tự bảo quản phương tiện. Tuy nhiên theo ghi nhận của PV VOVGT, đến nay, chưa hề có trường hợp nào đề nghị cược. Vì thủ tục, hay vì mức độ phù hợp khi triển khai?

Bình luận

Đi lại

Thế giới

Tin nổi bật

Tin nổi bật

Tin nổi bật