Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Diễn đàn

Có thể cấp hộ chiếu phổ thông qua mạng

Quách Đồng: Thứ hai 05/06/2023, 15:12 (GMT+7)

Bộ Công an đang dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất nhập cảnh của công dân VN và Luật xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đáng chú ý, dự thảo Luật đề xuất hình thức cấp hộ chiếu phổ thông qua mạng.

NÂNG THỜI HẠN TẠM TRÚ LÊN 45 NGÀY

Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất nhập cảnh của công dân VN và Luật xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN do Bộ Công an soạn thảo có rất nhiều điểm mới so với các Luật hiện hành.

Cụ thể, Dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN sửa đổi đã bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử đối với thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, báo mất hộ chiếu phổ thông, khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông. Đồng thời bãi bỏ quy định nộp bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất và bãi bỏ quy định nộp Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người chưa đủ 14 tuổi đã được cấp mã số định danh cá nhân.

Dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN sửa đổi cũng phân cấp giải quyết việc trình báo mất hộ chiếu phổ thông từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh về Công an cấp tỉnh, từ Công an cấp tỉnh về Công an cấp huyện, từ Công an cấp huyện về Công an cấp xã.

Đặc biệt, để tạo điều kiện cho người Việt Nam khi xuất cảnh, Dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN sửa đổi cũng thay đổi quy định theo hướng, bỏ quy định thời hạn còn lại của hộ chiếu từ 6 tháng trở lên để tạo điều kiện cho công dân khi xuất cảnh. Như vậy, hộ chiếu còn thời hạn sử dụng là đủ điều kiện xuất cảnh.

Đối với dự thảo Luật Xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN, Bộ Công an đề xuất nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần; sửa đổi,bổ sung quy định mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ và giao Chính phủ quyết định danh sách cụ thể các nước, vùng lãnh thổ.

Dự thảo Luật Xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại VN cũng quy định nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực và được xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo các quy định khác của Luật.

Cho ý kiến đối với các dự án Luật này, tại kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XV đang diễn ra, đa số đại biểu Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 luật về xuất, nhập cảnh; góp phần đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh và người nước ngoài xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, thúc đẩy phát triển du lịch.

Ảnh minh hoa: Nhiều đề xuất tạo thuận lợi cho khách quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam (nguồn: laodong.vn)

Ảnh minh hoa: Nhiều đề xuất tạo thuận lợi cho khách quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam (nguồn: laodong.vn)

NÂNG THỜI HẠN THỊ THỰC ĐIỆN TỬ LÊN 3 THÁNG

Vì sao Bộ Công an đề xuất cấp hộ chiếu phổ thông qua môi trường điện tử? Điều này giúp ích gì cho người dân khi xin cấp hộ chiếu phổ thông?

PV VOV Giao thông đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an – đơn vị chủ trì soạn thảo các dự án Luật.

PV: Thưa ông, đối với việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, dự thảo Luật đưa ra những nội dung sửa đổi gì nổi bật?

Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa: Dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân VN lần này điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung 2 nhóm nội dung chính. Thứ nhất là cải cách thủ tục hành chính để hoàn thiện quy định về việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh trên môi trường điện tử.

Theo đó, dự thảo Luật bổ sung hình thức nộp hồ sơ trên môi trường điện tử đối với thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông, báo mất hộ chiếu phổ thông, khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông; bãi bỏ quy định nộp bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất; bãi bỏ quy định nộp Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh đối với người dưới 14 tuổi đã được cấp mã số định danh cá nhân…

Nhóm nội dung thứ 2 là sửa đổi để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực nhập cảnh nước ngoài, cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật.

Theo đó, dự thảo Luật đã sửa đổi để bổ sung thông tin “nơi sinh” vào giấy tờ xuất nhập cảnh; Dự thảo Luật cũng sửa đổi quy định về các trường hợp, trình tự, thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn, theo hướng mở rộng đối tượng, và quy định về thủ tục cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn trong một số trường hợp đặc biệt cấp bách.

Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an)

Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an)

PV: Những sửa đổi, bổ sung này sẽ tạo những thuận lợi như thế nào cho công dân khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, thưa ông?

Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa: Những sửa đổi, bổ sung này sẽ giúp người dân giảm chi phí đi lại, không phải trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông hoặc trình báo mất hộ chiếu phổ thông, hay đề nghị khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông; giảm được các giấy tờ, thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Từ đó giảm bớt khâu trung gian, hạn chế tiêu cực, sách nhiễu, phiền hà.

PV: Đối với khách quốc tế vào Việt Nam, dự thảo Luật lần này tập trung sửa đổi những gì, thưa ông?

Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa: Dự thảo Luật đã quy định nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị 1 lần hoặc nhiều lần; mở rộng diện cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ, trong khi trước đây chỉ có 80 quốc gia được đưa vào danh sách cấp thị thực điện tử.

Nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân của các nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực và được xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú theo các quy định khác của Luật.

Những sửa đổi, bổ sung này phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về mở cửa, tạo điều kiện thuận lợi thông thoáng, nhằm thu hút người nước ngoài vào Việt Nam đầu tư, du lịch, tìm hiểu thị trường….

PV: Xin cảm ơn ông 

TÁC ĐỘNG XÃ HỘI LỚN

Việc cấp hộ chiếu phổ thông qua mạng, nếu được thực hiện sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên VOVGT đã có cuộc phỏng vấn đại biểu Nguyễn Hải Dũng, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Nam Định.

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về tính cấp thiết của dự thảo Luật này?

Ông Nguyễn Hải Dũng: Sau đại dịch COVID-19, việc phục hồi kinh tế của đất nước là một yêu cầu cấp thiết. Để đáp ứng được việc phục hồi kinh tế, chúng ta cũng có nhiều biện pháp, ví dụ việc gia tăng đầu tư của lĩnh vực tư nhân hoặc đầu tư công và một nguồn rất quan trọng là kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài cũng như phát triển du lịch.

Thế thì Luật này sẽ giải quyết yêu cầu đó một cách thuận lợi và rộng rãi hơn. Ví dụ như quy định cho công dân Việt Nam đi ra nước ngoài với hộ chiếu còn hiệu lực là đã được phép xuất cảnh rồi. Còn việc để cho người nước ngoài vào Việt Nam thì cũng rất cởi mở. Ví dụ như việc tăng thời hạn thị thực từ 30 ngày lên 3 tháng, hoặc cho phép công dân tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày.

PV: Với những quy định đặt ra tại dự thảo Luật, đã đáp ứng yêu cầu bức thiết như ông vừa phân tích hay chưa?

Ông Nguyễn Hải Dũng: Với những quy định đó đã rất thông thoáng, thông thoáng cho người Việt Nam ra nước ngoài, thông thoáng cho người nước ngoài vào Việt Nam. Ví dụ người ta đi du lịch thì có thể đi xuyên Việt trong thời gian dài hơn, qua đó sẽ tăng thu của ngành du lịch. Ví dụ con số trong báo cáo nêu ra là khách quốc tế vào Việt Nam chiếm 1/5 tổng số khách du lịch trong một năm, nhưng nguồn thu từ khách du lịch quốc tế chiếm tới 58% tổng thu từ khách của ngành du lịch.

Việc tạo thuận lợi cho doanh nhân người nước ngoài vào Việt Nam thì ngoài việc tăng thời hạn từ 30 ngày lên 3 tháng thì chúng ta còn cho phép thị thực đó có giá trị nhiều lần. Tức là người ta có thể quay trở lại Việt Nam nhiều lần, hết sức thuận tiện và tạo điều kiện cho người ta so sánh, đánh giá, đối chiếu môi trường đầu tư của chúng ta rất tốt và thuận lợi như thế nào, người ta sẽ đầu tư vào đây nhiều hơn.

PV: Một trong những điểm dáng chú ý của dự thảo Luật là cho phép nộp hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông qua môi trường điện tử cũng như việc cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn. Ông đánh giá như thế nào về những sửa đổi lần này?

Ông Nguyễn Hải Dũng: Việc chúng ta cấp hộ chiếu phổ thông trên môi trường điện tử thì người dân ở bất kỳ nơi nào cũng có thể xin cấp hộ chiếu phổ thông một cách thuận lợi được. Thứ 2 là vấn đề mở rộng cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn, ví dụ những người không được nước ngoài cho cư trú, cần trở về Việt Nam ngay, hay ngư dân Việt Nam hoặc những nạn nhân của nẹn buôn bán người đều là những đối tượng cần được cấp hộ chiếu rất nhanh để họ trở về Việt Nam.

Vì những lý do đó, Luật lần này đã mở rộng diện cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn thì những cái đó là rất cần thiết.

PV: Theo ông, nếu những quy định này thành hiện thực, sẽ có những tác động xã hội như thế nào?

Ông Nguyễn Hải Dũng: Tôi nghĩ tác động xã hội hết sức to lớn. Trong vấn đề quản lý nhà nước thì chỗ Bộ Công an người ta sẽ có sự chủ động trong việc tiếp đón công dân rất nhanh, rất sớm. Thứ 2 là người dân sẽ thấy rằng mình được quóc gia bảo hộ trên toàn thế giới thì họ sẽ yên tâm khi công dân đi ra nước ngoài.

Chúng ta cũng thể hiện cho quốc tế thấy rằng trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam đối với công dân của mình rất cao và tạo thuận lợi hết sức cho công dân quay trở về nước.

PV: Xin cảm ơn ông

Theo Bộ Công an, một số quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam chưa đáp ứng được các chủ trương, chính sách của Đảng nên cần phải sửa đổi nhằm góp phần đơn giản hoá thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam trong việc cấp giấy tờ xuất nhập cảnh và người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Vì vậy, dự thảo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Công an soạn thảo được cho là sẽ khắc phục những bất cập này.

Bạn kỳ vọng gì vào các dự luật này? Nếu được ban hành, các quy định mới của các dự luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào?

Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho Dự thảo qua hotline 02437.91.91.91, qua fanpage VOV Giao thông, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.

---

Đừng quên đón nghe và tương tác với “Dự thảo trên tay” lúc khung giờ FM91 chiều thứ Hai, thứ Tư, thứ Bảy hàng tuần trên FM91, vovgiaothong.vn, hoặc trên các nền tảng podcast dành cho di động: Spotify, Apple Podcast và Google Podcast.

 

Ý kiến của bạn
2 xe khách “đối đầu”, 4 người chết

2 xe khách “đối đầu”, 4 người chết

4 người chết, nhiều người khác bị thương khi 2 xe khách tông nhau trên QL20.

Nguy hiểm: Chung cư mini dùng ống nhựa làm ống nước chữa cháy

Nguy hiểm: Chung cư mini dùng ống nhựa làm ống nước chữa cháy

Thực hiện Kế hoạch của UBND TP. Hà Nội, hiện quận Ba Đình đang tiến hành tổng kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các khu nhà cho thuê, nhà ở nhiều căn hộ trên địa bàn. Qua đó, đã phát hiện thiếu sót gây mất an toàn khi xảy ra cháy, nổ.

Hai xe máy đấu đầu, 3 người tử vong đêm Trung thu

Hai xe máy đấu đầu, 3 người tử vong đêm Trung thu

Hai xe máy chở 3 thanh thiếu niên ngược chiều lao vào nhau trên quốc lộ 2, đoạn qua thị trấn Việt Quang (huyện Bắc Quang, Hà Giang) khiến 3 người chết, 3 người khác bị thương.

9 tháng đầu năm, TP.HCM phát sinh 6 điểm đen về TNGT

9 tháng đầu năm, TP.HCM phát sinh 6 điểm đen về TNGT

Theo thống kê của Sở GTVT TP.HCM, hiện tại trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại 8 điểm đen về tai nạn giao thông, trong đó 9 tháng đầu năm 2023, phát sinh 6 điểm đen về TNGT.

Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn: Đã đến lúc đi vào chiều sâu?

Kiểm soát vi phạm nồng độ cồn: Đã đến lúc đi vào chiều sâu?

Sự quyết liệt, bền bỉ đã tạo nên chuyển biến rất lớn trong toàn xã hội. Người vi phạm đã biết sợ. Quan niệm xin xỏ để được bỏ qua đã thay đổi. Vậy, đã đến lúc thay đổi phương thức, để việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn đi vào chiều sâu hay chưa?

Khai mạc Festival Áo Bà Ba Hậu Giang 2023

Khai mạc Festival Áo Bà Ba Hậu Giang 2023

Chiều tối ngày 29/9, tại thành phố Vị Thanh, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ Khai mạc Festival Áo Bà Ba Hậu Giang 2023.

Thí điểm vận chuyển khách từ Hải Dương đến sân bay: Nên hay không?

Thí điểm vận chuyển khách từ Hải Dương đến sân bay: Nên hay không?

Bộ GTVT đang lấy ý kiến về đề xuất của UBND tỉnh Hải Dương về thí điểm vận chuyển hành khách từ trung tâm đô thị, trung tâm du lịch của tỉnh Hải Dương đến Cảng hàng không Nội Bài, Cát Bi để góp phần hạn chế phương tiện cá nhân.