ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Miễn kiểm tra giấy xét nghiệm: Cần cụ thể hơn để tránh 'giấy phép con' 

Quách Đồng
Tại Thông báo 5753 ngày 19/7, Bộ Y tế thống nhất “Không kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá (lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ hàng hoá đi theo xe) chỉ lưu thông trong phạm vi nội bộ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đang thực hiện Chỉ thị 16”.

Tuy vậy, một số địa phương phía Nam hiểu và vận dụng theo các cách khác nhau, có nơi cho đi liên vùng không cần xét nghiệm, có nơi chỉ miễn xét nghiệm trong nội bộ tỉnh thành.

Vậy, tinh thần hướng dẫn của Ngành Y tế như thế nào? Cần hiểu thế nào để áp dụng thống nhất? Phóng viên VOV Giao thông trao đổi với TS. BS Phạm Tùng Lâm, Cục trưởng Cục Y tế GTVT (Bộ GTVT), về nội dung này:

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

PV: Thưa ông, với câu chữ như thông báo 5753 của Bộ Y tế ngày 19/7, thì hiểu như thế nào là đúng? Chỉ miễn xét nghiệm nội tỉnh thành phố, hay miễn liên vùng 16?

TS. BS Phạm Tùng Lâm: Bộ Y tế đã ban hành văn bản rất đúng, nhưng do cách hiểu của từng địa phương, từng người không đúng theo văn bản 5753.

Trong quy định 5753 không kiểm tra giấy xét nghiệm đối với nội vùng thực hiện Chỉ thị 16, tức là tất cả những tỉnh đã thực hiện Chỉ thị 16 rồi thì không cần kiểm tra giấy xét nghiệm đó.

Chỉ kiểm tra giấy xét nghiệm khi người ta đi từ vùng Chỉ thị 16 ra vùng không phải thực hiện Chỉ thị 16.

Ảnh: Trọng Nhân

PV: Chỉ đạo mới nhất của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 là tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa thiết yếu trong toàn vùng Chỉ thị 16. Các địa phương không được ban hành giấy phép con. Nhưng với quy định này của Bộ Y tế, các địa phương vẫn yêu cầu xét nghiệm ngay cả với xe luồng xanh. Theo ông, văn bản của Bộ Y tế có cần điều chỉnh?

TS. BS Phạm Tùng Lâm: Đối với những địa phương đã ban hành “giấy phép con”, gây thêm phiền phức, phiền hà do hiểu chưa đúng thì Bộ Y tế cũng nên có hướng dẫn cụ thể hơn; để các địa phương thực hiện thống nhất, tránh hiện tượng ùn tắc và xe chở hàng hóa không lưu thông được.

PV: Bản thân một số địa phương vùng Chỉ thị 16 nhưng nguy cơ thấp hơn vẫn lo ngại và tiến hành kiểm soát chặt xe từ các địa phương có nguy cơ cao hơn, dù trong nội vùng áp dụng Chỉ thị 16. Theo ông, cần chỉ đạo thống nhất thế nào để tránh việc chỉ đạo một nơi, triển khai một nẻo?

TS. BS Phạm Tùng Lâm: Chúng ta phải thực hiện đúng theo quy định của Bộ Y tế đã ban hành. Tới đây Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn cụ thể hơn so với 5753, thì chúng ta sẽ thực hiện đúng theo quy định đấy.

Tức là trong nội vùng thực hiện Chỉ thị 16 thì không cần phải kiểm tra giấy xét nghiệm. Chỉ kiểm tra giấy xét nghiệm khi đi từ vùng Chỉ thị 16 ra vùng không thực hiện Chỉ thị 16.

Để thực hiện việc này đề nghị các địa phương cần thống nhất đúng theo quy định do Bộ Y tế đã ban hành.

PV: Xin cảm ơn ông.
 

Bình luận

Đi lại

Thế giới

Kinh doanh

Giải trí

Diễn đàn