ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Hoạt động GTVT sẽ thế nào theo 4 cấp độ dịch mới? 

Huy Văn
Với hoạt động lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh, được phép hoạt động với cả 4 cấp độ dịch...

Tối ngày 12/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký Nghị quyết quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19" với 4 cấp độ dịch. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Theo đó, Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” nhằm mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021. 

Phân loại cấp độ dịch, theo đó: Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam; Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Theo quy định mới, các hoạt động GTVT sẽ được phân chia theo 4 cấp độ dịch.

Thứ nhất, với vận tải hành khách công cộng, đường thủy nội địa, hàng hải đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 (đối với đường hàng không và đường sắt áp dụng theo văn bản quy định riêng):

Cấp độ 1: Hoạt động bình thường

Cấp độ 2: Hoạt động/Hoạt động có điều kiện

Cấp độ 3: Hoạt động/Hoạt động hạn chế, có điều kiện

Cấp độ 4: Không hoạt động/Hoạt động hạn chế, có điều kiện

Thứ hai, với hoạt động lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh: Được phép hoạt động với cả 4 cấp độ dịch. Tuy nhiên, với cấp độ 4, đối với người vận chuyển hàng bằng xe máy sử dụng công nghệ có đăng ký (bao gồm nhân viên của doanh nghiệp bưu chính): Trong trường hợp cần thiết, UBND cấp tỉnh có thể quy định về số lượng tham gia lưu thông trong cùng một thời điểm.

Thứ ba, đối với cơ sở sản xuất, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng: Được phép hoạt động với cả 4 cấp độ dịch, tuy nhiên phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19.

Bình luận

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh