ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Con số buồn cho kinh tế thành phố Cần Thơ 6 tháng đầu năm  

Vân Tịnh
Tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP Cần Thơ 6 tháng đầu năm 2020 là 1,43%. Đây là chỉ số tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua.

Tuy nhiên TP cũng đã thành công khi làm nhiệm vụ kép: Vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vừa thực hiện khá tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh sáu tháng đầu năm 2020 mà Thành ủy, HĐND TP đã đề ra. 

Sáng 8-7, HĐND TP Cần Thơ khóa IX khai mạc kỳ họp thứ 17
Sáng 8-7, HĐND TP Cần Thơ khóa IX khai mạc kỳ họp thứ 17

Sáng 8/7, HĐND TP Cần Thơ khóa IX khai mạc kỳ họp thứ 17. Dự kiến kỳ họp giữa năm này sẽ kéo dài 3 ngày (từ ngày 8-7 đến ngày 10-7).

Báo cáo tại phiên họp, số liệu tổng hợp từ Tổng cục Thống Kê thì tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm tăng 1,43%. Trong đó, khu vực nông nghiệp và thủy sản tăng 2,42%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,66%, khu vực dịch vụ giảm 3,28% so với cùng kỳ.

Toàn TP đã có 705 doanh nghiệp, chi nhánh với số vốn đăng ký gần 3.300 tỉ đồng bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Trong đó có 359 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động, 187 chi nhánh ngưng hoạt động, 45 doanh nghiệp giải thể và 114 doanh nghiệp chi nhánh bỏ địa chỉ kinh doanh.

Hầu hết 77.765 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể phi nông nghiệp đều bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh COVID-19, trong đó có hơn 47% hộ tạm ngưng hoạt động và gần 53% số hộ bị giảm doanh thu đáng kể.

Do ảnh hưởng dịch bệnh, số thu ngân sách nhà nước có sự suy giảm trong quý II-2020. Ước tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu giao gần 5.600 tỉ, đạt hơn 38% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt hơn 40% dự toán HĐND TP giao, giảm 1,48% so cùng kỳ.

Đa số các ngành, lĩnh vực chủ yếu của thành phố đều sụt giảm so với cùng kỳ, chưa đạt kế hoạch đề ra, như: Hoạt động xuất, nhập khẩu; tiêu thụ hàng nông sản, thủy sản; nhập khẩu vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất. Các loại hình dịch vụ hoạt động trở lại nhưng việc thu hút người tham gia còn hạn chế, lĩnh vực dịch vụ, du lịch giảm rất sâu. Tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư công đạt tỷ lệ thấp. Công tác thu ngân sách gặp rất nhiều khó khăn.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Phạm Văn Hiểu cho biết: Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020 TP Cần Thơ đã phải đối mặt với khó khăn, thách thức được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử, đó là đại dịch COVID-19. Tuy vậy trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh sáu tháng đầu năm 2020 cũng có bước tăng trưởng. Một số ngành, lĩnh vực tăng so với cùng kỳ. Công tác quản lý nhà nước về đô thị, xây dựng, đất đai, môi trường đạt được kết quả tích cực.

Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tai nạn giao thông giảm so cùng kỳ. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm được chú trọng. HĐND TP ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm.

 

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh