Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Bảo kê, thu hàng trăm nghìn một lượt gửi xe của người vào viện

Bảo kê, thu hàng trăm nghìn một lượt gửi xe của người vào viện

Gần 2 bệnh viện Bệnh viện Tai, Mũi, Họng Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai xuất hiện bãi xe không phép, chuyên thu tiền gửi xe của người nhà bệnh nhân với giá rất cao khiến cho người dân bức xúc.

Dân sinh- 1 tháng trước

Bệnh viện Chợ Rẫy đã có thuốc BHYT chống thải ghép cho bệnh nhân ghép thận

Bệnh viện Chợ Rẫy đã có thuốc BHYT chống thải ghép cho bệnh nhân ghép thận

Sau thười gian thiếu thuốc cho bệnh nhân ghép thận, BV Chợ Rẫy đã mua sắm, đấu thầu kịp thời cung ứng đủ cho nhu cầu khám chữa bệnh.

Dân sinh- 1 tháng trước

BV Chợ Rẫy nói gì việc thiếu thuốc cho bệnh nhân ghép thận?

BV Chợ Rẫy nói gì việc thiếu thuốc cho bệnh nhân ghép thận?

Bệnh viện sẽ mua sắm trực tiếp vượt 20% thuốc cung ứng gấp cho bệnh nhân ghép thận thiếu thuốc phục vụ từ đây đến sau lễ. Sau đó, BV Chợ Rẫy đấu thầu thuốc theo quy định và sẽ đấu thầu sau 15 ngày.

Dân sinh- 2 tháng trước