Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Rào chắn một phần cầu Phú Mỹ trong 3 tháng để sửa khe co giãn

Rào chắn một phần cầu Phú Mỹ trong 3 tháng để sửa khe co giãn

Mặt đường cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 đi TP Thủ Đức sẽ bị rào chắn một phần từ 2/7 đến 4/10 để sửa hai khe co giãn, chi phí 21 tỷ đồng.

Giao thông- 1 tháng trước