Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dự thảo trên tay

Thêm nhiều đối tượng được vay vốn đi lao động ở nước ngoài

Quách Đồng: Thứ hai 08/07/2024, 14:54 (GMT+7)

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến dự thảo Luật Việc làm sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, cơ quan soạn thảo đề mở rộng thêm nhiều đối tượng được vay vốn đi lao động, làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.

THÊM 3 ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC VAY VỐN

Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội soạn thảo, gồm 8 chương, 145 điều, gồm: những quy định chung; Chính sách hỗ trợ tạo việc làm; Hệ thống thông tin thị trường lao động; Dịch vụ việc làm; Bảo hiểm thất nghiệp...

Cụ thể, so với Luật Việc làm năm 2013 thì dự thảo Luật Việc làm sửa đổi lần này đã sửa đổi, bổ sung với nhiều điểm mới. Chẳng hạn, về việc quản lý giờ làm thêm của học sinh, sinh viên, dự thảo Luật Việc làm sửa đổi quy định: học sinh sinh viên được làm việc nhưng không quá 20 giờ/tuần trong kỳ học, không quá 48 giờ/tuần trong kỳ nghỉ và phải thực hiện quy định của pháp luật về lao động.

Bên cạnh đó, tại dự thảo lần này, Bộ Lao động, Thương binh và xã hội cũng đề xuất mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp với người lao động có hợp đồng lao động từ đủ một tháng đến dưới ba tháng. Ngoài ra, dự thảo luật cũng quy định về nhóm đối tượng không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể, người lao động đang làm việc theo hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật lao động; người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng theo quy định của Chính phủ; người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng chưa hưởng lương hưu và người lao động là người giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

Đặc biệt, tại dự thảo Luật này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cũng đề xuất mở rộng đối tượng được vay vốn đi lao động, làm việc ở nước ngoài. Cụ thể, so với Luật Việc làm năm 2013, dự thảo Luật đã đề xuất mở rộng thêm 3 đối tượng được vay vốn đi lao động tại nước ngoài, gồm: Người lao động thuộc hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình; Người lao động thuộc xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; Người lao động là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện, trí thức trẻ tình nguyện.

Ngoài việc bổ sung đối tượng được vay vốn đi làm việc tại nước ngoài, dự thảo Luật Việc làm sửa đổi cũng bổ sung quy định về nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm, gồm: Quỹ quốc gia về việc làm; Nguồn ngân sách địa phương, của các tổ chức, cá nhân ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội; Nguồn huy động của Ngân hàng chính sách xã hội được nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất…

Dự thảo Luật Việc làm sửa đổi đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội lấy ý kiến các Bộ, ngành và các địa phương, và đã được Bộ Tư pháp thẩm định. Dự thảo Luật sẽ tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện và dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tám vào tháng 10 năm nay.

Mỗi năm có hàng nghìn lao động Việt Nam đi lao động tại Hàn Quốc (Ảnh minh hoạ: VnEconomy)

Mỗi năm có hàng nghìn lao động Việt Nam đi lao động tại Hàn Quốc (Ảnh minh hoạ: VnEconomy)

LỢI ÍCH ĐÁNG KỂ KHI TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI

Việc đề xuất mở rộng đối tượng được vay vốn đi làm việc tại nước ngoài có phù hợp hay không? PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Hồng Quang, Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

PV: Thưa ông, một trong những nội dung đáng chú ý tại dự thảo Luật Việc làm sửa đổi là việc Ban soạn thảo đề xuất mở rộng một số đối tượng được vay vốn để đi lao động, làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Ông Vũ Hồng Quang: Việc mở rộng các đối tượng được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cũng được dự thảo luật đề cập tại mục 3 Chương II, chương về chính sách tạo việc làm. Ở đây đã được quy định khá cụ thể, rõ ràng các đối tượng và các điều kiện được vay vốn.

Việc quy định như này cũng rất phù hợp với những quan điểm, đường lối của Đảng về việc tạo ra nhiều việc làm hơn nữa cho người lao động có cơ hội để lựa chọn và cũng là cái nguồn hỗ trợ tốt nhất đối với người lao động có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Việc quy định cụ thể các đối tượng và mở rộng các đối tượng như dự thảo cũng có tác động rất tích cực, tạo ra một thị trường lao động nước ngoài cho người lao động Việt Nam có thể tham gia một cách tốt nhất.

PV: Theo ông, để chính sách mở rộng đối tượng được vay vốn để đi lao động, làm việc tại nước ngoài có hiệu quả, cần có những lưu ý gì thêm?

Ông Vũ Hồng Quang, Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Vũ Hồng Quang, Phó trưởng Ban Chính sách - Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Vũ Hồng Quang: Việc mở rộng đối tượng này cũng cần phải lưu ý đến các chính sách của Nhà nước hiện tại đã được ban hành, đã được áp dụng, tránh phát sinh những thủ tục hành chính không cần thiết.

Thứ hai nữa là để người lao động có thể tiếp cận một cách tốt nhất, nhanh nhất nguồn vốn để hỗ trợ mình thâm nhập vào thị trường lao động ở nước ngoài.

Đặc biệt, cần lưu ý quyền hạn, nghĩa vụ của người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và cũng để sử dụng một cách tốt nhất sự hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ việc làm ở ngoài nước, cũng như Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, để có thể phát huy tối đa hiệu quả của nó, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và tạo điều kiện cho người lao động có thu nhập ổn định cũng như là khi tái hòa nhập cộng đồng thì cũng được tạo điều kiện tốt nhất từ nguồn Quỹ Chính phủ đã ban hành.

PV: Thưa ông, nếu quy định mở rộng đối tượng được vay vốn để đi lao động tại nước ngoài được thông qua và được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào?

Ông Vũ Hồng Quang: Khi các đối tượng được vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được tiếp cận một cách nhanh, thuận lợi, sẽ giúp cho người lao động có thể tiếp cận được với thị trường lao động ngoài nước thì sẽ đem lại những lợi ích đáng kể, không chỉ đối với bản thân người lao động, góp phần cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

Khi người lao động trở về nước, người lao động sẽ là một lực lượng lao động có tay nghề, có ý thức tác phong công nghiệp, được tiếp cận với môi trường, thị trường lao động tiên tiến ở các nước, góp phần bổ sung vào lực lượng lao động có tay nghề cao, ý thức kỷ luật tốt, có tác phong công nghiệp và sẽ góp phần cho đất nước chúng ta có lực lượng lao động chất lượng cao hơn.

PV: Xin cảm ơn ông.

CƠ HỘI THOÁT NGHÈO

Đề xuất mở rộng đối tượng được vay vốn đi lao động tại nước ngoài, nếu trở thành hiện thực sẽ có những tác động xã hội như thế nào? PV VOV Giao thông đã có cuộc phỏng vấn TS Trần Minh Sơn (Bộ Tư pháp) - đơn vị thẩm định dự thảo Luật Việc làm sửa đổi.

PV: Ông đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành Luật Việc làm sửa đổi?

TS Trần Minh Sơn: Luật việc làm  năm 2013 dần bộc lộ những nhược điểm và theo tôi cần thiết phải sửa đổi Luật Việc làm vì những lý do sau:

Thứ nhất, ban hành Luật Việc làm sửa đổi hỗ trợ việc thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chính sách về giải quyết việc làm bền vững, chất lượng, phát triển nguồn nhân lao động đồng bộ, hiện đại, linh hoạt, thống nhất, hội nhập và hiệu quả của Đảng và Nhà nước.

Thứ hai, ban hành Luật Việc làm sửa đổi sẽ đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Thứ ba, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cấp trong thực tiễn thi hành Luật Việc làm năm 2013.

PV: Dự thảo Luật đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết đó chưa? Vì sao? Theo ông, cần bổ sung những gì?

TS. Trần Minh Sơn (Bộ Tư pháp)

TS. Trần Minh Sơn (Bộ Tư pháp)

TS Trần Minh Sơn: Luật Việc làm sửa đổi đã góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết, tuy nhiên cần bổ sung thêm những quy định như: Miễn phí tư vấn giới thiệu việc làm với các đối tượng yếu thế; Sửa đổi quy định về lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp gồm: mức lương, các khoản phụ cấp, mức trần đóng bảo hiểm thất nghiệp;

Sửa đổi, bổ sung quy định về trợ cấp thất nghiệp: Sửa đổi, bổ sung điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo hướng quy định bổ sung một số trường hợp không được hưởng trợ cấp thất nghiệp như: người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động...

PV: Xem xét, bổ sung, lồng ghép những vấn đề về bình đẳng giới, quy định cụ thể đối với đối tượng phụ nữ là lao động khuyết tật, lao động nông thôn, lao động vùng dân tộc…

TS Trần Minh Sơn: Một trong những điểm mới của dự thảo luật là việc mở rộng đối tượng được vay vốn đi làm việc tại nước ngoài. Ông có bình luận gì về đề xuất này? Việc mở rộng đối tượng được vay vốn như đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phù hợp, hay cần thu hẹp/mở rộng đến những đối tượng nào?

So với Luật hiện hành, dự thảo đã bổ sung thêm người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo dạng hợp đồng, người lao động thuộc hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình; người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; người lao động thuộc xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài.

Tôi cho rằng đây là đề xuất phù hợp nhằm hỗ trợ người lao động thu nhập thấp có cơ hội “thoát nghèo”, cải thiện cuộc sống. Nếu có thể, quy định này có thể tiếp cận đến đối tượng thân nhân của người có công với cách mạng, hoặc những người lao động tại các huyện nghèo như Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên...

PV: Nếu việc mở rộng đối tượng được vay vốn đi làm việc, lao động ở nước ngoài được thông qua và trở thành hiện thực, sẽ có tác động xã hội như thế nào?

TS Trần Minh Sơn: Nếu việc mở rộng đối tượng được vay vốn đi làm việc, lao động ở nước ngoài được thông qua và trở thành hiện thực, đối tượng vay vốn đi làm việc ở nước ngoài bao gồm: Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận giữa cơ quan quản lý nhà nước về việc làm cấp tỉnh với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Trên cơ sở đó sẽ có nhiều cơ hội được làm việc ở nước ngoài, giải quyết việc làm cho nhiều người lao động và tăng nguồn ngoại tệ cho phát triển đất nước. Việc lao động có việc làm ổn định cũng sẽ hạn chế tình trạng thất nghiệp, các tệ nạn và tình hình phức tạp của xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

PV: Xin cảm ơn ông.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Luật Việc làm 2013 quy định đối tượng vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chỉ giới hạn tại 5 nhóm lao động gồm: người dân tộc thiểu số, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, thân nhân người có công với cách mạng.

Tuy vậy, thực tế một số nhóm đối tượng khác như thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện… chưa được quy định, dẫn đến việc chưa đảm bảo bình đẳng về cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài. Bởi vậy, Ban soạn thảo đã đề xuất mở rộng đối tượng được vay vốn, nhằm tăng cơ hội tiếp cận việc làm cho nhóm đối tượng này.

Bạn kỳ vọng gì vào dự luật này này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự thảo luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào?

Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho Dự thảo qua hotline 02437.91.91.91, qua fanpage VOV Giao thông, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

---

Đừng quên đón nghe và tương tác với “Dự thảo trên tay” trong khung giờ “FM91 chiều”, thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy hằng tuần trên VOV Giao thông FM 91MHz, vovgiaothong.vn, hoặc trên các nền tảng podcasts dành cho di động: Spotify, Apple Podcasts và Google Podcasts.

Quách Đồng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Biển báo như bẫy người đi đường

Biển báo như bẫy người đi đường

Hiện nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM có các biển báo giao thông bất hợp lý, đánh đố người đi đường. Đơn cử như biển báo cấm ô tô quay đầu tại chân cầu vượt Tỉnh lộ 10 nhưng lại nằm ở lề đường bên trái, ‘quay mặt’ với người lưu thông cùng chiều, rất khó quan sát.

Bỏ đếm ngược đèn tín hiệu, liệu có làm gia tăng va chạm?

Bỏ đếm ngược đèn tín hiệu, liệu có làm gia tăng va chạm?

Vừa qua Sở GTVT TP.HCM cho biết đang tiến hành thí điểm không sử dụng đồng hồ đếm ngược tại một số nút giao lớn trên địa bàn thành phố. Đề xuất này đã nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận cũng như cộng đồng lái xe.

Dấu xưa Rạch Giá

Dấu xưa Rạch Giá

Nói về tỉnh Kiên Giang sẽ có nhiều người nghĩ ngay đến hòn đảo ngọc Phú Quốc xinh đẹp ngoài khơi và Rạch Giá một thành phố hiện đại ở cuối trời tây nam đất nước.

Đề xuất không cần trình giấy chứng nhận độc thân khi đăng ký kết hôn

Đề xuất không cần trình giấy chứng nhận độc thân khi đăng ký kết hôn

Bãi bỏ quy định về việc nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi làm thủ tục đăng ký kết hôn hoặc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Sử dụng điện thoại khác gì uống rượu bia, vì sao chưa cương quyết xử lý?

Sử dụng điện thoại khác gì uống rượu bia, vì sao chưa cương quyết xử lý?

Sau một thời gian dài siết chặt quản lý việc điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi uống rượu bia, thì vừa qua, Quốc hội quyết định cấm tuyệt đối nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện khi thông qua dự Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Hậu Giang khởi tranh Giải Marathon quốc tế  “thể thao vì cuộc sống”

Hậu Giang khởi tranh Giải Marathon quốc tế “thể thao vì cuộc sống”

Sáng ngày 7/7, tại TP. Vị Thanh, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức giải Marathon quốc tế “Vietcombank Mekong Delta” lần thứ V năm 2024 với chủ đề “Shine together - Cùng nhau tỏa sáng”. Sự kiện thu hút trên 11.000 vận động viên trong và ngoài nước tham dự.

Gửi xe không tiền mặt: Lợi nhưng phải tiện

Gửi xe không tiền mặt: Lợi nhưng phải tiện

Như VOV Giao thông đã đề cập, ở giai đoạn thí điểm thu phí trông, giữ xe không dùng tiền mặt, hiện đã nảy sinh một số khó khăn khiến người gửi xe lẫn nhân viên trông giữ gặp nhiều phiền toái.