Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp – những vấn đề vướng mắc

Hỗ trợ 2% lãi suất cho doanh nghiệp – những vấn đề vướng mắc

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư hướng dẫn các ngân hàng thực hiện việc hỗ trợ 2% lãi suất vay vốn theo Nghị định 31/2022. Đây là chính sách trong chương trình phục hồi kinh tế với số tiền 40.000 tỷ đồng.

Tài chính - Thị trường- 2 tháng trước