Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Góc Nhìn

Luật Cảnh vệ sửa đổi: Có phát sinh so sánh đối tượng được cảnh vệ?

Quách Đồng: Thứ hai 24/10/2022, 15:30 (GMT+7)

Sau 5 năm thi hành, Luật Cảnh vệ 2017 đã xuất hiện một số bất cập cần xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt, kết luật số 35-KL/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị cũng bổ sung các chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, nên cần bổ sung đối tượng cảnh vệ.

 

Bộ Công an đã soạn thảo dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ năm 2017 và những điểm mới dự kiến tiếp thu, chỉnh sửa trong dự thảo Luật. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ năm 2017 bổ sung thêm những đối tượng cảnh vệ nào? Biện pháp, chế độ cảnh vệ ra sao?

Theo hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ năm 2017 và một số nội dung tiếp thu tại dự thảo Luật Cảnh vệ sửa đổi, do Bộ Công an soạn thảo có 6 nhóm vấn đề cần sửa đổi, bổ sung. 

Cụ thể, dự thảo của Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung như: xác định tiêu chí các hội nghị, lễ hội là đối tượng cảnh vệ, hoàn thiện chính sách về biện pháp cảnh vệ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, dự thảo của Bộ Công an cũng cụ thể hóa quyền hạn của lực lượng Cảnh vệ, như: Tư lệnh Cảnh vệ có quyền phát hành thẻ, Giấy, phù hiệu phục vụ công tác cảnh vệ (cả trong nước và nước ngoài); trong trường hợp cần thiết, được thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ bảo vệ đối tượng cảnh vệ khi đi công tác nước ngoài…

Ảnh minh họa (internet)

Ảnh minh họa (internet)

Đặc biệt, tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Bộ Công an cũng để xuất bổ sung đối tượng cảnh vệ là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo lý giải của Bộ Công an, việc bổ sung 2 đối tượng cảnh vệ nhằm đảm bảo thống nhất 3 cơ quan quyền lực nhà nước, đó là: lập pháp, hành pháp và tư pháp.

Theo quy định pháp luật hiện hành, người đứng đầu cơ quan lập pháp, hành pháp đều có chế độ bảo vệ, do vậy cần bổ sung người đứng đầu cơ quan tư pháp vào đối tượng cảnh vệ để đảm bảo thống nhất và cân bằng cả 3 cơ quan quyền lực Nhà nước. 

Bộ Công an cũng cho rằng, việc quy định 2 chức danh này là đối tượng cảnh vệ sẽ tương thích với Luật của một số nước trên thế giới. Mặt khác về đặc thù công việc của các đối tượng này liên quan đến quyền sống, quyền tự do của con người do đó có tính rủi ro nguy hiểm cao cần được bảo vệ, đồng thời hiện nay do yêu cầu an ninh chính trị trong tình hình mới thì việc bảo vệ các đối tượng này là cần thiết. 

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ năm 2017 và những điểm tiếp thu, chỉnh sửa tại dự thảo Luật đang được Bộ Công an công bố, lấy ý kiến rộng rãi các Bộ, ngành liên quan và đông đảo nhân dân.

ảnh minh họa (plo.vn)

ảnh minh họa (plo.vn)

Việc tăng thêm đối tượng cảnh vệ theo đề xuất tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ 2017 liệu có phù hợp? Phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc phỏng vấn TS.Luật sư Lê Văn Thiệp, Trưởng Văn phòng Luật sư Toàn Cầu (Hà Nội):

PV: Thưa ông, Bộ Công an có đề xuất tăng thêm đối tượng cảnh vệ đối với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

TS.Luật sư Lê Văn Thiệp: Đây là một đề xuất hoàn toàn phù hợp. Khi kinh tế - xã hội phát triển, tính phức tạp trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng như hiện nay thì cần phải có các biện pháp để bảo vệ những người trong các cơ quan tiến hành tố tụng; đặc biệt là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, để họ an tâm công tác và có thể thực hiện các quyết định phù hợp và không có bất kỳ một vấn đề gì có thể làm ảnh hưởng đến các quyết định cá nhân.

Bởi vì đây là những yếu nhân, những người có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm và trong bối cảnh như hiện tại.

Tôi cho rằng đây là một đề xuất hoàn toàn phù hợp và rất cần thiết.

PV: Tại dự thảo về đánh giá tác động luật sửa đổi thì Bộ Công an cũng cho thấy có khả năng xảy ra hiện tượng so sánh giữa chức vụ nọ, chức vụ kia và được cảnh vệ và không được cảnh vệ. Ông có ý kiến như thế nào về băn khoăn này?

TS.Luật sư Lê Văn Thiệp: Tôi cho rằng ngoài các cá nhân, yếu nhân là đối tượng của Luật cảnh vệ thì Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đang phải đối mặt với rất nhiều những thách thức.

Việc để những cán bộ, những người giữ vị trí, vai trò chủ chốt không yên tâm trong quá trình thực hiện các quyết định trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, cũng như đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tôi cho rằng ở đây là không có sự so sánh vì vị trí, vai trò nó khác nhau trong bộ máy Nhà nước và đây là một nhánh, tức là cơ quan tư pháp và cơ quan bảo vệ pháp luật.

Bởi vì Viện kiểm sát là cơ quan kiểm sát việc tuân theo pháp luật của rất nhiều các cơ quan khác trong hệ thống, như là cơ quan điều tra, rồi cũng còn phải kiểm soát việc tuân theo pháp luật trong cả quá trình xử lý giải quyết các vụ án. Tôi cho rằng là không có sự so sánh nào, mà nó phù hợp. 

PV: Theo kinh nghiệm nghiên cứu của ông thì trên thế giới các đối tượng cảnh vệ được quy định đến những đối tượng như thế nào?

TS.Luật sư Lê Văn Thiệp: Cũng không có gì khác biệt lắm. Ở nhiều quốc gia thì ngay cả thẩm phán tòa án tối cao người ta đã được bảo vệ và các công tố viên trưởng hoặc những người giữ vị trí quan trọng cũng được bảo vệ.

Chính vì vậy, các quy định này cũng tiệm cận và phù hợp với các quy định của pháp luật của một số quốc gia, đặc biệt là có những đặc điểm tương đồng với chúng ta.

PV: Xin cảm ơn ông

Empty

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ đã đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay hay chưa? Nếu được ban hành, các quy định mới này sẽ có những tác động xã hội như thế nào?

Phóng viên VOV Giao thông có cuộc phỏng vấn ông Đặng Ngọc Nghĩa, nguyên Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội:

PV: Thưa ông, Bộ Công an đang đề xuất tăng thêm đối tượng cảnh vệ đối với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao. Ông có quan điểm như thế nào về điều này?

Ông Đặng Ngọc Nghĩa: Trong tình hình hiện nay, an ninh chính trị, rồi các tội phạm, đặc biệt là khủng bố, mặc dù chúng ta an ninh chính trị rất tốt, chưa xảy ra nhưng tình hình trên thế giới khu vực có những tình huống mình phải lường trước.

Do vậy, về vấn đề bổ sung thêm đối tượng cảnh vệ, bảo vệ thì đối với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì Quốc hội cũng và cũng đã thảo luận nhiều phiên.

Quan điểm của tôi, hai đối tượng này đưa vào lực lượng cảnh vệ, bảo vệ cũng phù hợp. Nhưng có một số nội dung tôi còn băn khoăn. Thứ nhất là các chức vụ này gắn liền với cơ cấu, mà trong các đối tượng được bảo vệ thì đã có, ví dụ như Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nằm trong Ban Bí thư mà tới đây Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có thể được bảo vệ.

Do vậy, hiện nay là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao luôn luôn được bảo vệ rồi. Nếu lần này mà đưa ra thì nên đưa là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thôi. 

Vấn đề thứ hai, tôi băn khoăn nữa là luật mới ban hành Quốc hội cũng đã thảo luận bàn về vấn đề này. Đại đa số đại biểu Quốc hội được giữ nguyên các đối tượng bảo vệ thời gian chưa dài, mới có 5 năm.

Vấn đề thứ ba là an ninh chính trị cả nước rất là tốt, mà hai đối tượng này khi làm nhiệm vụ của cả hệ thống công an, thậm chí huy động cả lực lượng dân quân tự vệ bảo vệ rồi. 

PV: Theo ông, nếu dự thảo luật này được ban hành thì sẽ có những tác động xã hội như thế nào?

Ông Đặng Ngọc Nghĩa: Đương nhiên nếu anh đưa vào, thì đại biểu Quốc hội, cũng như dư luận nhân dân cũng nói có nhiều chức danh cũng rất quan trọng, mà nếu đưa vào, không khéo lại tăng biên chế, rồi lại có một số lực lượng nữa, một số ngành liên quan đến các lĩnh vực phức tạp hơn nữa, người ta lại đưa vào nữa thì có nên chăng không.

Bây giờ sửa chỉ có đưa viện Kiểm sát thôi, chứ Chánh án được bảo vệ rồi.

Do vậy, bản thân tôi cũng suy nghĩ, mình mà tăng quân số giảm các chế độ chính sách của lực lượng cảnh vệ, giảm ngân sách mua trang bị, tất nhiên thêm một đến hai người cũng không tăng quân số bao nhiêu, nhưng sợ dư luận và các đối tượng khác người ta cũng yêu cầu, thì tạo nên dư luận chưa được thống nhất trong toàn bộ nhân dân và trong toàn xã hội.

PV: Xin cảm ơn ông.

Từ năm 2018 đến nay, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan bảo vệ an toàn mọi hoạt động của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ở trong nước và nước ngoài; các đoàn khách quốc tế… Tuy vậy, nhiều biện pháp cảnh vệ và chế độ cảnh vệ chưa được quy định cụ thể, dẫn đến áp dụng không thống nhất.

Ngoài ra, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 35-KL/TW ngày 5/5/2022, về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; trong đó quy định Chánh án TANDTC; Viện trưởng VKSNDTC thuộc nhóm các chức danh lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, nhưng Luật Cảnh vệ 2017 chưa quy định hai chức danh này là đối tượng cảnh vệ.

Do vậy, những quy định mới tại Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ 2017 được cho là sẽ khắc phục được những bất cập này.

Bạn kỳ vọng gì vào dự luật này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự luật Cảnh vệ sẽ tạo sự thay đổi như thế nào trong hoạt động của các cơ quan tư pháp – đối tượng đề xuất được bổ sung cảnh vệ? 

Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho Dự thảo qua hotline 02437.91.91.91, qua fanpage VOV Giao thông, hoặc có thể góp ý trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.

---

Đừng quên đón nghe và tương tác với “Dự thảo trên tay” lúc 15h30 đến 15h50, thứ Hai hàng tuần trên FM91, vovgiaothong.vn, hoặc trên các nền tảng podcast dành cho di động: Spotify, Aple podcast và Google Podcast. 

Ý kiến của bạn
Hà Nội: Xem xét thu hồi giấy phép thi công, thu hẹp lô cốt trên đường Vũ Trọng Khánh

Hà Nội: Xem xét thu hồi giấy phép thi công, thu hẹp lô cốt trên đường Vũ Trọng Khánh

Thanh tra Sở GTVT vừa có văn bản kiến nghị Sở GTVT Hà Nội xem xét thu hồi giấy phép thi công công trình Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá trên tuyến đường Vũ Trọng Khánh (quận Hà Đông) – phần dự án này nằm trong gói thầu số 4.

Kịch bản nào khi Vành đai 2 thông tuyến toàn bộ đường trên cao?

Kịch bản nào khi Vành đai 2 thông tuyến toàn bộ đường trên cao?

Sau hơn 4 năm thi công,hơn 5km đường Vành đai 2 trên cao đoạn từ Ngã Tư Sở đến cầu Vĩnh Tuy sắp hoàn thành và dự kiến thông xe trước Tết Nguyên đán 2023; và dự kiến sẽ tạo áp lực đáng kể lên 2 nút giao trọng điểm Ngã Tư Vọng, Ngã Tư Sở.

Thu hẹp 3m rào chắn trên đường Nguyễn Xiển

Thu hẹp 3m rào chắn trên đường Nguyễn Xiển

Dự kiến, sau khi thu hẹp 3m, trước Lễ Giáng sinh sẽ tiếp tục mở rộng thêm 5m tính từ bó vỉa.

Chuyện thư viện

Chuyện thư viện

Sự tồn tại và ý nghĩa thực sự của những thư viện trong thời đại số như thế nào? Đó là một câu hỏi có lẽ sẽ gây tranh cãi. Dù không định trả lời câu hỏi này, nhưng Chuyện hôm nay xin giới thiệu góc nhìn rất thú vị của tác giả Trần Ai về thư viện.

Hà Nội: Háo hức trải nghiệm xe điện 2 bánh trên hành lang BRT

Hà Nội: Háo hức trải nghiệm xe điện 2 bánh trên hành lang BRT

Sáng nay (28/11), những chiếc xe điện hai bánh đầu tiên đã xuất hiện tại khu vực nhà chờ Văn Khê của tuyến buýt nhanh BRT01, sẵn sàng kết nối hành khách qua lại giữa điểm này và trung tâm thương mại AEON Hà Đông.

Tai nạn giao thông chết người trên con đường “tử thần”

Tai nạn giao thông chết người trên con đường “tử thần”

Người đàn ông đi xe máy đã bị xe container cán chết tại chỗ trên con đường được xem là “tử thần” ở TP.Thủ Đức.

Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng trên phố Hoàng Cầu trong đêm

Hà Nội: Cháy nhà 4 tầng trên phố Hoàng Cầu trong đêm

Khoảng 22h12’ tối 28/11 một nhà dân trong ngách 3 ngõ 95 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa (Hà Nội) xảy ra cháy khu vực bếp đun trên tầng 4.