ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

Hội nghị sơ kết đánh giá triển khai Đề án đô thị thông minh đến năm 2020 

Sử Nguyễn
Trung tâm Giám sát và điều khiển giao thông đã cơ bản hoàn thành và đưa vào hoạt động với hệ thống giám sát và điều khiển giao thông trên địa bàn thành phố.

Ngày mai (22/06) UBND Tp.Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 18 tháng (từ tháng 11 năm 2017 đến tháng 5 năm 2019 ) triển khai đế án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 -2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

Nhằm đánh giá kết quả đạt được, phận tích nguyên nhân, hạn chế, các bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu và các nhiệm vụ cụ thể triển khai Đề án đô thị thông minh đến năm 2020.

Lắng nghe các ý kiến góp ý của các đơn vị, doanh nghiệp để tiếp thu, hoàn thiện đề án, qua đó đảm bảo triển khai đề án có hiệu quả.

Thông qua các cơ quan truyền thông, báo đài, thực hiện tuyên truyền, phổbiến thông tin về tiến độ triển khai Đề án đô thị thông minh đến với đông đảo người dân thành phố.

Tại Hội nghị Sở GTVT Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo đánh giá tiến độ triển khai kế hoạch 409/KH-UNBD của UBND TP, sở GTVT triển khai thực hiện kế hoạch số 956/KH-SGTVT.

Đến nay, Trung tâm Giám sát và điều khiển giao thông đã cơ bản hoàn thành và đưa vào hoạt động với hệ thống giám sát và điều khiển giao thông trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Giám sát và điều khiển giao thông TP.HCM

 

Bình luận

Đi lại

Nhật ký Đô thị

Thế giới

Kinh doanh