Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Không chỉ trông chờ cao điểm...

Không chỉ trông chờ cao điểm...

Nhiều kế hoạch cao điểm của các lực lượng chức năng trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã đem lại hiệu quả rất tích cực. Tuy vậy, để duy trì những kết quả này, không phụ thuộc vào thời gian thực hiện cao điểm, cần sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu của các ngành, các địa phương.

Sự việc- 2 tháng trước

3 tháng xử lý xe quá tải và nồng độ cồn: Hết cao điểm có về như cũ?

3 tháng xử lý xe quá tải và nồng độ cồn: Hết cao điểm có về như cũ?

Các kế hoạch cao điểm của lực lượng chức năng trong việc xử lý vi phạm chở quá tải và vi phạm về nồng độ cồn đã có tác động sâu sắc đến hành vi, ý thức của lái xe. Tuy vậy, dường như sau mỗi đợt cao điểm, các hoạt động này lại bị chùng xuống, vì thế vi phạm lại tái diễn.

Sự việc- 2 tháng trước