ĐANG TẢI DỮ LIỆU...

GPLX hết hạn trong thời gian giãn cách được cộng thêm thời gian 

PV
Bộ GTVT vừa ban hành văn bản gửi Tổng Cục đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông các tỉnh, thành phố về việc cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe tại các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.
Giấy phép lái xe hết hạn trong thời gian giãn cách xã hội được cộng thêm thời gian
Giấy phép lái xe hết hạn trong thời gian giãn cách xã hội được cộng thêm thời gian

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan tạo điều kiện, cho phép cho người cư trú, thực hiện nhiệm vụ tại địa phương áp dụng Chỉ thị 16 có Giấy phép lái xe quá hạn sử dụng được thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe với ngày hết hạn tính bằng ngày thực tế ghi trên Giấy phép lái xe cộng thêm thời gian địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Thời gian thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại là 1 tháng kể từ ngày địa phương kết thúc áp dụng Chỉ thị 16, đồng thời áp dụng theo từng đợt địa phương áp dụng Chỉ thị 16.

Bộ GTVT cũng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, tăng cường triển khai việc cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công Quốc gia để phục vụ người dân có yêu cầu.

Cơ quan quản lý về giao thông vận tải tại địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 nghiên cứu cho phép những người dân đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế được thực hiện thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại Giấy phép lái xe tại cơ quan, đơn vị theo quy định.

Trước đó, việc giấy phép lái xe hết hạn đúng vào dịp giãn cách xã hội khiến nhiều người lo lắng. Theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT người có giấy phép lái xe quá hạn trên 3 tháng đến dưới 1 năm sẽ phải thi sát hạch lại lý thuyết. Với giấy phép quá hạn trên 1 năm sẽ phải thi lại cả lý thuyết và thực hành.

Bình luận

Đi lại

Đô thị

Giải trí

Kinh doanh

Diễn đàn