Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đưa vào hoạt động Cổng thông tin điện tử và ứng dụng trực tuyến “Thành Phố Thủ Đức”

Đưa vào hoạt động Cổng thông tin điện tử và ứng dụng trực tuyến “Thành Phố Thủ Đức”

Với mong muốn hiện đại hoá nền hành chính công và quản trị chính quyền, thành phố Thủ Đức đã đưa vào hoạt động Cổng thông tin điện tử và ứng dụng trực tuyến để nâng cao chất lượng phục vụ người dân lẫn doanh nghiệp.

Dân sinh- 2 tháng trước